Hbtq-personer mobbas oftare på jobbet

Trakasserier, diskriminering, mikroaggressioner och sämre karriärmöjligheter drabbar hbtq-personer på jobbet. Mest utsatta är bisexuella och transpersoner, enligt ny forskning.

Mångfald
Publicerad

Kränkande kommentarer på jobbet är en av flera allvarliga brister i arbetsmiljön för hbtq-personer.  Extra utsatta för diskriminering, trakasserier och/eller mobbning är transpersoner och bisexuella, säger Andrea Eriksson, docent i ergonomi vid KTH.

Hon har tillsammans med tre andra forskare plöjt igenom en mängd studier om den psykosociala arbetsmiljön för hbtq-personer de senaste tio åren, vilket resulterat i en rapport.

Rapporten besvarar frågorna:

  • Huvudsakliga arbetsmiljörisker i hbtq-personers arbetsmiljö?
  • Huvudsakliga friskfaktorer i hbtq-personers arbetsmiljö?
  • Vilka skillnader finns mellan homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras olika arbetsmiljösituationer? Finns det gemensamma beröringspunkter? Finns det viktiga skillnader?
  • Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats, det vill säga en arbetsmiljö som hbtq-personer själva upplever som god?

Källa: Myndigheten för arbetsmiljökunskap

”Sammantaget visar forskningen att homosexuella inte per automatik har en sämre arbetsmiljö men att många ändå ofta, parallellt med positiva arbetsmiljöupplevelser, kan bli utsatta för specifika arbetsmiljörisker i form av till exempelvis fördomsfullt bemötanden”, säger Andrea Eriksson, till Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

”Risken för hbtq-personer att utsättas för diskriminering och trakasserier samspelar också med faktorer som kön, etnicitet, yrkesposition och ålder”, fortsätter hon.

I en intervju i Kollega ger docenten dessutom bakläxa till svenska chefer, som skulle kunna jobba bättre med hbtq-frågorna.

”Det saknas kompetens hos många chefer och man ser det inte som en viktig arbetsmiljöfråga. Välvilja finns, men man säger kanske inte ifrån vid kränkningar och chefer kan ha en omedveten nedlåtande jargong”, menar Andrea Eriksson.

4 arbetsmiljörisker i hbtq-personers arbetsmiljö

  1. Diskriminering
  2. Trakasserier
  3. Mikroaggressioner (det vill säga, subtila och ibland omedvetna aggressiva handlingar i form av exempelvis kommentarer, skämt eller frågor)
  4. Andra negativa arbetsmiljöfaktorer                

Källa: Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden