Klubben som hjälper kvinnor säga nej

Fixa present åt kollegan som slutar, ta anteckningar på mötet, baka till fikastunden och ansvara för introduktion av praktikanter. Är du den som sköter ”hushållsarbetet” på jobbet, det förvisso trivselfrämjande, men ofta otacksamma servicearbete som nog knappast främjar din karriär? Amerikanska forskare undersöker saken närmare i en ny bok.

Arbetsmiljö
Publicerad
ILLUSTRATION: KRISTIN LIDSTRÖM

I en ny bok utforskar fyra amerikanska forskare den här typen av icke befordringsfrämjande sysslor som av någon anledning oftast sköts av kvinnor. Tillsammans har de bildat ”Nej-klubben”, vilket också är titeln på deras bok (The No Club), i vilken de vill hjälpa andra att identifiera och oftare säga nej till de tidskrävande serviceuppgifter som sällan leder någon vart och i värsta fall sätter stopp för karriärutvecklingen.

I ett företag som författarna analyserat fann de att kvinnorna i genomsnitt lade 200 timmar mer per år än männen på icke befordringsfrämjande sysslor, motsvarande en hel månad extra, och detta oavsett position i företagshierarkin.

Enligt författarna finns en underförstådd förväntan på att just kvinnor ska åta sig de otacksamma servicesysslorna som sällan kräver särskild kompetens och borde fördelas bättre: Det hela är alltså både ett individuellt och organisatoriskt problem. 

”Både kvinnor och män är mer benägna att be en kvinna om en tjänst. Delvis beroende på att kvinnor lättare accepterar att utföra den”, säger Lise Vesterlund som är en av författarna till Forbes. 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden