Klarar ni en inspektion från Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra cirka tusen inspektioner de närmaste sex månaderna. De här stegen ska du ha koll på.

Arbetsmiljö
Publicerad

Arbetsmiljöverket inspekterar regelbundet företagens arbetsmiljöarbete och nu har turen kommit till de mindre företagen med 1–49 anställda.

Mellan oktober 2023 och mars 2024 kommer de att göra cirka tusen inspektioner.

Så här styr du upp ert arbetsmiljöarbete, enligt hr-företaget Simployer, oavsett om ni tillhör just den här gruppen eller inte.

Checklista! 5 steg du ska följa i ditt arbetsmiljöarbete.

  1. Arbetsmiljöpolicy. Har ni en sådan på plats? Om inte, se till att skriva ner en policy som beskriver hur er arbetsmiljö ska vara och hur ni tar er dit.
  2. Sätt rutiner för arbetet. För att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete krävs rutiner. Hur ska arbetstagare rapportera tillbud och olyckor? Hur ska utredningar göras för att förhindra att olyckor eller tillbud sker igen? Se till att göra en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet i syfte att se vad ni behöver förbättra.
  3. Fördela arbetsmiljöuppgifterna. Om uppgifterna inte sköts av vd eller företagsägaren, se till att uppgifterna är fördelade till dem som ansvarar för att utföra dem.
  4. Skaffa kunskap. Se till att ni har kunskap om vad som främjar en god arbetsmiljö samt vilka risker som föreligger.
  5. Främja samverkan. Hjälps åt att skapa en bra arbetsmiljö genom att involvera såväl arbetsgivare och skyddsombud som medarbetare.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden