Ny rapport: Hej då framtidstro – hej dysterhet

Enligt en färsk rapport från PwC har de tidigare muntra tonerna bland företagsledare bytts ut mot en mer tungsint syn på den ekonomiska utvecklingen. Exempelvis tror bara sex procent av de svenska vd:arna på en ökad global tillväxt. Chef har gått igenom rapporten.

Många företag har varit proaktiva, och har antingen redan sjösatt åtgärder för att hantera den nuvarande ekonomiska utvecklingen eller har planer på att genomföra insatser under de kommande tolv månaderna.

Det framgår i den 26:e upplagan av CEO Survey, PwC:s globala vd-undersökning.

De svenska vd:arna är därmed snabbare än sina internationella kollegor.

Hela 76 procent säger att de redan har höjt sina priser. Det svenska resultatet avviker också från det globala genomsnittet genom att hela 32 procent av företagen saknar planer på att bredda sitt utbud av produkter och tjänster, jämfört med 16 procent globalt.

”Stark optimism och framtidstro har förbytts i en mer dyster syn på tillväxt och ekonomisk utveckling. Samtidigt finns det ljusglimtar, bland annat när det gäller svenska bolags inställning till klimat- och förtroendefrågor”, konstaterar PwC:s vd Sofia Götmar-Blomstedt, i rapporten.

Sofia Götmar-Blomstedt.

Knappt var femte global företagsledare (18 procent) tror på ökad global tillväxt under de kommande tolv månaderna, vilket kan jämföras med närmare åtta av tio som gav samma svar förra året.

Bland svenska företagsledare är den siffran ännu lägre, endast 6 procent tror på ökad global tillväxt.

Samtidigt som många vd:ar är mitt uppe i hanteringen av den ekonomiska verkligheten ser de stora behov av att förändra verksamheten.

Nästan 60 procent av de svenska företagen har redan minskat eller överväger att minska investeringarna för att hantera ekonomiska utmaningar och instabilitet. Åtta av tio har dessutom hittat alternativa leverantörer eller har planer på att göra det under det kommande året.

Fyra av tio företagsledare menar till och med att bolaget bara kommer att vara relevant i högst tio år till med nuvarande inriktning. Det finns med andra ord ett stort behov av nytänkande och förändring inom många verksamheter.

Enligt de svarande – både globalt och i Sverige – är det särskilt tre områden som kommer att påverka lönsamheten i den egna branschen de kommande tio åren, och som man därför måste ta med i beräkningen: förändrade kundkrav och konsumtionsmönster, brist på arbetskraft och kompetens, och omställning till nya energikällor.

”En bra början är att bygga en företagskultur som vilar på förtroende och där beslut kan delegeras inom organisationen.”

Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC

När det gäller att genomföra insatser för att mildra klimatkrisen har svenska företag agerat mer kraftfullt än det globala snittet. Bland annat genom att ta initiativ för att minska sina utsläpp (genomfört av 38 procent), att ta fram nya klimatvänliga produkter och processer (genomfört av 39 procent) och för att utveckla en datadriven strategi för att minska utsläpp och mildra klimatrisker (genomfört av 34 procent).

Av de globala företagen har jämförelsevis bara 27 procent vidtagit åtgärder för att minska bolagets utsläpp.

Något annat som framkommer i rapporten är att de svenska företagsledarna lägger nästan en tredjedel av arbetstiden på att driva verksamheten. Vad de däremot vill är att lägga mer av sin tid på själva utvecklingen av densamma, 27 procent jämfört med dagens 22 procent.

”Som vd vet jag att tidspusslet är svårt att få ihop. De här frågorna är inte enkla, men en bra början är att bygga en företagskultur som vilar på förtroende och där beslut kan delegeras inom organisationen”, kommenterar PwC:s vd Sofia Götmar-Blomstedt.

Om undersökningen:

I CEO Survey 2023 har 4 410 företagsledare från 105 länder intervjuats om synen på nuläge och framtid. 71 svenska vd:ar medverkar i undersökningen, som genomfördes under oktober och november 2022.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden