Här produktutvecklar kunderna

Verksamhetsutveckling
Publicerad
Tomas Granryd och Linda Holmqvist, specialist på användarvänlighet, under en testsituation på Sveriges Radio. Foto: Magnus Liam Karlsson

Hur möter man behovet av kundnära produktutveckling i digitaliseringens tidevarv, där framtiden delvis ligger blank? För SR:s del stavas lösningen innovationsteam. Små flexibla arbetsgrupper, en eller två medarbetare som förstärks med extern kompetens och där lyssnarna bjuds in i utvecklingsprocessen.

”I våra innovationsprocesser ska vi ju inte bara lösa dagens behov eller problem. Vi måste ligga steget före och tänka på hur vi möter publikens behov i en framtid vi inte vet så mycket om”, säger Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio.

Sveriges Radio har naturligtvis alltid sysslat med både produktutveckling och publikundersökningar. Men innovationsteamen som startade för något år sedan fungerar som ett komplement till den ordinarie utvecklingsverksamheten på redaktionerna och teknikutvecklingsavdelningen.

Läs också: ”Digitaliseringen gör att vi kan bo kvar på landet”

”Digitaliseringen kräver nya innovationsprocesser”, säger Cilla Benkö.

Cilla Benkö, vd, SR. Cilla Benkö, vd, SR.

”För mig som chef handlar det om att hitta den kreativa processen i företaget. Innovationsteamen är frikopplade från den vanliga verksamheten. Här finns det ett större utrymme för att laborera och experimentera. Det här är ett sätt att att komma närmare publiken och deras önskemål.”

Ett sätt att arbeta är att bjuda in publiken till medskapande via sociala medier. Genom att delta i så kallade publiknätverk får exempelvis lyssnarna vara med och påverka vilka nyheter som Sveriges Radios lokala nyhetskanaler ska bevaka. 300 personer i ett nätverk ger betydligt fler idéer än om det är fyra reportrar som gör urvalet, resonerar man. Radion blir då dessutom forum för fler röster.

I ett innovationsprojekt hade man i uppdrag att utveckla digitala produkter för så kallade 60-plussare. Tomas Granryd är ansvarig för alla de olika innovationsteamen på Sveriges Radio och jobbade med projektet som vände sig till de äldsta lyssnarna.

Läs också: För många anställda får chefen må sämre

”För att ta reda på vad lyssnarna verkligen ville ha bjöd vi in dem till fikastunder på olika platser runt om i landet och pratade radioupplevelser. Vi gjorde även kvalitativa intervjuer med en del lyssnare och en stor enkätundersökning. Intresset för att vara med var enormt. Vi fick otroligt mycket bra idéer och input och väldigt mycket värme. Sammanlagt pratade vi nog med omkring 7 000 personer”, säger han.

Arbetet resulterade i webbkanalen P4 Plus som testas just nu.

I ett annat projekt som riktade sig till unga lyssnare bjöd man in 500 tonåringar. De var med från dag ett i produktutvecklingen, redan på det stadium då arbetet handlade om lösa idéer på post-it-lappar.

Och nyligen tog man hjälp av ett gäng taxichaufförer.

Läs också: Checklista: Så hinner du jobba klart innan jul

”Vi arbetade med att utveckla bättre gränssnitt för att lyssna på mobilradio i bilen. I trafiken är det ju extra viktigt eftersom föraren måste hålla blicken på vägen. Vilka är bättre lämpade att utvärdera detta än taxichaufförer som ju åker bil och lyssnar på radio hela dagarna?”, säger Tomas Granryd.

Taxichaufförerna bidrog med viktiga insikter.

”Bland annat förstod vi att enkelhet och användarvänlighet, även bland grupper med hög motivation för radiolyssning i bilen, var betydligt viktigare än vi föreställt oss.”

Målet med innovationsteamen är att nå och produktutveckla för väldigt specifika målgrupper. Här skapas snabba prototyper för produkter som testas och utvärderas. Ibland skippas idéerna, andra gånger tas de in i den ordinarie verksamheten.

”Det är ett flexibelt arbetssätt som bygger på att man är beredd att ändra sin målbild, säger Tomas Granryd. Vi kan testa i mindre skala för att se om det finns en framtid.”

Läs också: Lagom är bäst – även i karriären

Benkös och Granryds tre tips:

1 Digitaliseringen kräver nya innovationsprocesser och som chef gäller det att hitta alla  företagets kreativa processer. Skapa team som är helt frikopplade från det ordinarie arbetet där medarbetarna har större frihet att experimentera med arbetsprocesser för idéskapande.

2 För att utvecklas måste man få misslyckas. Våga ändra målbild efter hand om du märker att det behövs och lås dig inte vid hur slutprodukten ska se ut redan i början av projektet.

3 Skapa små team som har tydliga egna mandat, och som har ett flexibelt arbetssätt. På så sätt är det lätt att snabbt plocka upp nya idéer och testa prototyper i mindre skala för att se om det finns något för framtiden.

Gratis mall: Semesterlista inför jul och nyår

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.