Här får alla nya chefer ett unikt startkit: ”Enorm styrka”

Ny som chef. Hur gör man? Med skräddar­sydda introduktionsprogram säkrar skogskoncernen Holmen en bra start. ”Rätt verktyg tidigt i chefskarriären ger en enorm styrka”, säger hr-chefen Helén Lalér Herbring.

Ny som chef
Publicerad

Alla som någonsin hamnat på nytt jobb vet att långt ifrån allt är glasklart från början. I den komplexa rollen som chef kan en grundlig introduktion vara extra angelägen. Holmen, en av Sveriges största skogskoncerner, hör till dem som jobbar särskilt systematiskt med frågan.

På företaget genomgår alla nya chefer, inklusive dem med chefserfarenhet utifrån, ett ledarskapsprogram som på ett tidigt stadium ska ingjuta mod, förståelse och entusiasm inför uppgiften som stundar.

Under tre intensiva dygn, oftast på någon kursgård, gnuggas omkring 15 nyblivna Holmen-chefer i taget i allt från målstyrning och värderingar till konsten att ge feedback och hålla en levande dialog med medarbetarna.

Teorin varvas med praktiska övningar, som att lösa simulerade chefsdilemman som mycket väl skulle kunna uppstå i verkligheten. En väsentlig del av programmet går ut på att skapa en anda av sammanhållning mellan deltagarna, som i regel utgörs av chefer från Holmens samtliga fem affärsområden, samt en djupare förståelse för hur koncernen med dess 3 000 anställda i 13 länder egentligen hänger ihop. Under fjolåret höll företaget kurser av det här slaget vid tre tillfällen i Sverige.

”Som första steg brukar vi gå igenom årsredovisningen. Vad är vårt uppdrag och vår affär? Det här har man i regel redan rätt bra koll på, men idén är att skapa en ännu större medvetenhet och ansvars-känsla bland cheferna kring helheten”, säger Helén Lalér Herbring som är hr- och kompetenschef inom Holmen.

Viktigt att bena ut är också hur chefen själv uppfattar sitt uppdrag.

”Vad är min uppgift? Vad vill jag åstadkomma? Hur ska jag nå målen och vad tycker jag är rätt eller fel? Här måste chefen även uttrycka vilka förväntningar man har på sina medarbetare. I den förväntan ligger tydlighet, som gör det lättare för alla inblandade att se färdriktningen”, säger Helén Lalér Herbring och fortsätter:

”Diskussionerna mellan cheferna blir ofta intensiva under långa dagar. Deltagarna brukar snabbt finna en gruppkänsla trots att de inte känner varandra sedan tidigare. Det här gör att de lämnar sin komfortzon, vågar testa metoder och ledarskapsverktyg de kanske inte upplevt tidigare.”

3 tips för att lyckas med introduktionen av nya chefer:

1) Tänk igenom 

Vad står organisationen för? Vilka grundläggande värderingar är särskilt viktiga att förmedla till nya chefer? ”Att noga fundera igenom detta kan verkligen vara en framgångsfaktor.”

2) Gör det konkret

”Jobba med konkreta, relevanta och realist­iska chefsdilemman som utgår från deltagarnas vardag. Det får de direkt nytta av efteråt.”

3) Följ upp

”Hur funkar handlingsplanerna och ledarskapsverktygen från programmet ute i verksamheten? Regelbundna uppföljningar underlättar genomförandet. Vad behövs för att gå vidare?”

Hur skiljer sig ledarskaps­programmet från vanliga introduktioner för nyanställda?

”Till att börja med krävs ett förarbete av deltagarna, som själva tar fram frågeställningar att jobba med. Programmet resulterar också i handlingsplaner som cheferna ska genomföra på sina arbetsplatser. Efteråt sker en kontinuerlig uppföljning, både med oss arrangörer och deltagarna sinsemellan, under minst ett halvår. Den här metodiken och långsiktigheten ser jag inte i vanliga introduktionsprogram.”

Vilka konkreta resultat märker ni i verksamheten?

”Att mäta resultat på ledarskap är alltid en utmaning. Men det vi ser, är en ökad förståelse kring att vi är en koncern och vikten av samarbete över affärsområdesgränserna. Samt en stolthet över hållbarhetsarbetet kring våra produkter, som alla kommer från skogen och kan bidra till en bättre miljö. Att tidigt i en chefskarriär få med sig de här värderingarna har rimligen enbart positiva effekter för företaget och skänker en enorm styrka.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden