Här är misstagen som får kandidaterna att hoppa av rekryteringsprocessen

En ny undersökning gjord av Sifo på uppdrag av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad visar att var fjärde arbetssökande har avbrutit eller avstått från en tjänst under rekryteringsprocessen. De främsta misstagen som skrämmer iväg kandidaterna är långsam återkoppling, oproffsigt bemötande och tidskrävande processer.

Rekrytering
Publicerad

Vad

Ny Sifo-undersökning på uppdrag av Randstad visar på de vanligaste anledningarna till att kandidater hoppar av rekryteringsprocessen.

Nytta

Insikter i hur kandidaterna ser på rekryteringsprocessen och vad som skrämmer iväg talangerna.

Sifo-undersökningen som gjorts på uppdrag av Randstad visar på flera fallgropar för arbetsgivare att se upp för, både under och efter rekryteringsprocessen. Att vara långsam med att återkoppla till kandidaten visade sig vara den vanligaste anledningen (13 procent) till att personer antingen står över eller hoppar av en rekryteringsprocess. Fler män (15 procent) än kvinnor (11 procent) avstår en tjänst av den anledningen. 

”Vi befinner oss onekligen på arbetstagarnas marknad och konkurrensen om den rätta kompetensen är hårdare nu än tidigare. Att ha en transparent rekryteringsprocess där återkoppling är en naturlig del bör alltid ligga i företagens intresse. Det är än viktigare i dag eftersom vi annars riskerar att tappa potentiella medarbetare eller få dåligt rykte på arbetsmarknaden”, säger Kristin Olofsson, rekryteringsspecialist på Randstad. 

Den näst vanligaste anledningen till att kandidater väljer att avstå ett jobb är ett oproffsigt bemötande under intervjun (12 procent). Ett sådant bemötande stör storstadsborna mer (17 procent) än de som bor i övriga delar av landet (10 procent).

Allt för tidskrävande processer med många steg (9 procent) är den tredje största rekryteringsbromsen. Fler arbetssökande i åldersgruppen 18–34 år (14 procent) än de i åldersgruppen 50–65 år (4 procent) känner så. 

Frågan som ställdes var: ”Har du avstått från att söka ett jobb eller hoppat av en rekryteringsprocess på grund av något av följande?” Det fullständiga resultatet blev:

För långsam återkoppling från arbetsgivaren 13% 

Oproffsigt bemötande under intervju 12% 

För tidskrävande process med många steg 9% 

Fick frågor under intervjun som inte hade med tjänsten att göra 5% 

Arbetsgivaren krävde kompetenstester 3% 

Arbetsgivaren krävde personligt brev 2% 

Arbetsgivaren krävde CV 1% 

Inget av ovan 67% 

Vet ej 7% 

Nämnt något (summering) 26% 

Bas 1 095 

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 26–30 januari 2022. Totalt intervjuades 1415 personer i åldern 18–65 år, varav 1 095 personer var yrkesverksamma (heltid eller deltid). Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.  

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden