Gen Z:s dolda jobbfrånvaro huvudbry för chefer

Unga medarbetare står för högre upprepad korttidsfrånvaro än äldre kollegor. ”Viktigt att titta på hur unga upplever meningsfullhet, delaktighet och påverkan på jobbet”, kommenterar Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood.

Hälsa
Publicerad
Charlotte Valleskog (t.v.).

Medarbetare under 30 år (Generation Z) har dubbelt så ofta upprepad frånvaro på grund av sjukdom, jämfört med sina äldre kollegor.

Det framgår av Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökningar (HALU).

Orsakerna till den upprepade korttidsfrånvaron hos Gen Z är dessutom svåra att förklara, enligt Jobbhälsorapporten 2024.

Riskfaktorerna är generellt sett inte vanligare hos yngre än hos äldre.

”Det handlar mycket om den press och stress i livet som unga upplever enligt flera mätningar. Det kan handla om psykisk ohälsa som ser ut att öka”, kommenterar Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood.

”För arbetsgivare och chefer är det viktigt att titta på hur unga upplever meningsfullhet, delaktighet och påverkan på jobbet – det vet vi är en helt central friskfaktor och den har inte unga i samma utsträckning”, tillägger hon.

6 råd för att leda Gen Z

  1. Lär känna dina medarbetare. Se och lyssna på dina unga medarbetare, gärna i individuella samtal. För att kunna leda dem och få dem med på tåget behöver du ofta lära känna dem djupare än dina äldre medarbetare. De är en generation som ”delar” sina känslor och som ledare behöver man tillgodose det.
  2. Feedback, feedback, feedback! Ge mycket och konstruktiv feedback, positiv så ofta som det bara går. Uppmuntra dem att ge dig som ledare feedback för att skapa engagemang och en känsla av medbestämmande.
  3. Led med hjärtat – och med hela handen. Ofta följer privatlivet med unga till arbetsplatsen och då gäller det att bejaka det samtidigt som man måste vara tydlig med vad som gäller på arbetsplatsen. Engagemang i deras person kombinerat med tydliga ramar.
  4. Var tydlig med vad som gäller. Många kommer direkt från skolan och har ibland inte den kunskap som behövs för att fungera på en arbetsplats. Tydlighet med hur man beter sig, vad som förväntas av en, till exempel vad som är giltiga skäl för sjukskrivning, välkomnas av medarbetarna och är bra för företaget.
  5. Delegera ansvar. Att känna att man utvecklas och har ett tydligt syfte ger energi och självförtroende. Var inte rädd för att delegera ansvar till unga medarbetare. Inspirera, coacha och vägled dem i arbetet.
  6. Skapa trygghet. Tydlighet med vad en medarbetare förväntas att göra på jobbet skapar trygghet vilket reducerar stress och ohälsa. Chanserna att rätt uppgift blir löst på rätt sätt ökar också.

Källa: Feelgoods Jobbhälsorapport 2024

om undersökningen

Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU) är ett strategiskt hälsoinstrument för kartläggning av hela arbetsplatser och organisationer utifrån individnivån. 2023 svarade närmare 19 500 personer på HALU.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.