Emotionella vampyrer på jobbet – så hanterar du dem

Har du en medarbetare eller kollega som alltid suger ut andras energi? Se upp för jobbets emotionella vampyr! Här får du tips på hur du hanterar personen i fråga – och råd om du misstänker att du själv är en emotionell vampyr.

Arbetsmiljö
Publicerad
David Waskuri (t.v.). Porträttfoto: Evalena Andersson

Du lämnar mötet och har, ännu en gång, inte fått en syl i vädret på grund av att en viss medarbetare tagit upp allt syre i rummet.

Eller så har kollegan i fråga bett dig om en tjänst – igen.

Kanske har hen öst ur sig en massa problem, men är inte alls intresserad av lösningar?

Se upp!

Då har du med största sannolikhet en emotionell vampyr på arbetsplatsen.

Emotionell vampyr är ett populärpsykologiskt begrepp, och inte en diagnos.

Men likväl associeras det med ett problematiskt beteende på jobbet, då en sådan person slukar all energi och lämnar kollegor i dess närhet fullkomligt urlakade.

”Det bästa är om chefen och den emotionella vampyren kan hitta lösningar tillsammans.”

”En emotionell vampyr vill stå i centrum, ber om olika tjänster och förväntar sig att andra ska vara tillgängliga på hens villkor. Det leder till att kollegorna känner sig känslomässigt utmattade”, säger David Waskuri, leg psykolog och psykoterapeut, till Chef.

David Waskuri. Foto: Evalena Andersson

Hur ska chefen hantera en emotionell vampyr på jobbet eller i teamet?

”Försök i första hand se vilka beteenden det handlar om, gentemot chefen själv, medarbetare och/eller kunder. Är det något som påverkar arbetsmiljön negativt? Något som andra reagerar på?”, svarar David Waskuri och tillägger:

”Om beteendet är återkommande och förstör på olika sätt, då måste chefen ta upp det med medarbetaren; ge konstruktiv feedback och personen möjlighet att ändra på sig. Exempelvis kan chefen säga: ’Under mötena tar du upp mycket av tiden, de andra hinner inte komma till tals. Hur skulle du kunna ändra ett sådant beteende?’”

Vad är en emotionell vampyr?

  • En person som dränenerar andra på energi.
  • Gillar att stå i centrum och pratar mycket om sitt liv.
  • Vill ha olika tjänster, ger sällan tillbaka.
  • Kräver ständig uppmärksamhet.
  • Inte intresserad av förslag på lösningar.
  • Förminskar andras problem.
  • Förväntar sig att kollegor ska vara tillgängliga på hens villkor.
  • Är bossig och kritisk mot personer i närheten.

Källa: David Waskuri, leg psykolog och psykoterapeut

Vad kan en emotionell vampyr tänkas ge för respons?

”Kritik triggar skam, och skam triggar försvar. Vissa personer kommer att kunna ta emot feedback, andra kan bli arga och skylla ifrån sig. Här gäller det att stå på sig som chef. Och följa upp! Du kan erbjuda personen hjälp med en coach eller en psykolog/psykoterapeut. Men det bästa är om chefen och den emotionella vampyren kan hitta lösningar tillsammans.”

Om det är chefen själv som är en emotionell vampyr? Vad kan medarbetaren göra?

”Här finns en viss maktobalans mellan chefen och medarbetaren. Som medarbetare, prata med andra kollegor. Tycker fler lika? Kan du prata med andra chefer i verksamheten?”

”Exempelvis: Om chefen anser att du som medarbetare ska jobba mycket mer, så måste du sätta gränser. ’Jag kommer inte att kolla mejlen under helgen eftersom jag inte jobbar då, du får svar på måndag.’ Det kan låta hårt, men behöver göras.”

Och om det inte får effekt?

”Då kan medarbetaren gå till chefens chef. Kanske kan det också vara läge att byta jobb?”

7 tips – så hanterar du emotionella vampyrer på jobbet  

1. Markera och sätt gränser.

2. Godta inte att personens beteende går ut över andras produktion på arbetet.

3. Även om du stör dig, döm inte den andra personen för fort.

4. Se upp så att irritationen över energitjuvens beteende inte blir ett problem.

5. Behåll lugnet, dras inte in i den emotionella vampyrens drama eller negativitet.

6. Om möjligt, håll ett affärsmässigt avstånd till personen.

7. Ta regelbundna pauser och gör saker som ger energi, som att gå ut på lunchen.

Källa: David Waskuri, leg psykolog och psykoterapeut

6 råd – om du misstänker att du är en emotionell vampyr

1. Reflektera över ditt eget beteende.

2. Tro inte att du behöver vara, exempelvis, rolig och skämta hela tiden.

3. Öva i små steg med att flytta fokus till andra genom att lyssna på dem, ta in deras känslor och bekräfta och validera dem.

4. Ta upp egna saker på ett öppet och ärligt sätt och släpp sedan in andra.

5. Be om ursäkt när ditt beteende tar energi från andra och försök att gottgöra det.

6. Hitta andra, sunda, sätt att få energi än genom att stå i fokus. Om det är svårt kan terapi eventuellt vara till hjälp.

Källa: David Waskuri, leg psykolog och psykoterapeut

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden