Kjell A Nordström: ”Sverige har byggt en teknologisk Ferrari”

Svensk ekonomi har inte tappat mer än tre procent under pandemin. Trots alla farhågor. Samtidigt återvänder vi till ett samhälle som förflyttat sig minst tio år framåt i tiden. Det menar ekonomie doktor Kjell A Nordström.

Vad

Sveriges ekonomi förvånansvärt robust.

Nytta

så kommer kartan att ritas om.
Kjell A Nordström och en Ferrari

Pandemin blev ett test på länders organisation. Och det har visat sig att Sverige verkligen stod pall. Från att många experter förutspådde att konsekvenserna av covid-19 skulle innebära ett ras på uppemot 25-30 procent visar det sig att svensk ekonomi förra året bara gick tillbaka tre procent. Det säger Kjell A Nordström, ekonomie doktor och bland annat författare till boken Urban Express tillsammans med Per Schlingmann, på ett webbinarium arrangerat av Ackordscentralen.

”Vi har förberett oss utan att riktigt förstå att det är det vi gjort,” säger Kjell A Nordström och tar Stockholm Stad som exempel.

De köpte in Microsoft Teams redan för tre år sedan för att använda det i skolan men av olika anledningar togs det aldrig i bruk. Och så kom pandemin och när distansundervisning var ett faktum kunde man plocka ner programvaran från hyllan och köra igång.

”Sverige har byggt en teknologisk Ferrari som vi hittills bara kört i 20 kilometer i timmen”, säger Kjell A Nordström.

”Banden är breda, alla har en dator och en smartphone, både barn och äldre. Nu har Ferrarin fått sträcka ut sig och visat sig fungera väldigt väl.”

Han är själv överraskad över den robusthet som gjort att tappet inte blev större än tre procent. Andra europeiska länder har tappat i storleksordningen 10 – 12 procent.

”En genuin naturresurs i våra nordiska länder är tilliten. Den är helt central i kris. Enskilda institutioner eller personer har så klart fått sig några törnar men den stora nordiska tillitsplattformen som våra rikedomar vilar på, är i det stora hela intakt. Ett samhälle är manöverdugligt så länge det finns tillit. Detsamma ser man i företag, de som bygger på tillit har ofta hög effektivitet och produktivitet. Tillit är ett turbosmörjmedel för ekonomin.”

De vanor som vi har lagt oss till med under pandemin är här för att stanna. Det gäller så väl shopping- som resevanor. Kjell A Nordström menar att när allt det här väl är över – om ett eller två år – kommer vi att vara för lata för att backa bandet och gå tillbaka till hur det var för tre år sedan. Med hänvisning till att människan av naturen väljer den lättaste vägen.

Vi kommer fortsätta shoppa på nätet. Affärsresandet kommer aldrig att komma upp i samma volymer som tidigare. Däremot kommer rekreationsresandet återkomma men Kjell A Nordström är övertygad om att många regeringar kommer ta tillfället i akt att beskatta dessa resor av miljöhänsyn. Det mänskliga mötet är fortfarande viktigt men man kan skilja på flärd och funktion. Byta kunskap kan vi göra utan att träffas, men de andra mer flärdfulla aspekterna där vi möts fysiskt som att leka och skvallra kommer att renodlas även på företagen.

Samtidigt har vi hoppat minst tio år fram i tiden och kommer att möta helt nya förutsättningar. Kjell A Nordström pratade på Ackordscentralens lunchwebbinarium om att han ser framför sig en helt annan ekonomi som i mångt och mycket påminner om filmen ”The Matrix”. Där någon annan, eller andra förutsättningar, bestämmer över oss.

”Förutsättningarna kommer att vara hårt styrda, samtidigt som det ger kommersiella möjligheter men även besvärligheter.”

Han ser tre avgörande faktorer som kommer att rita om kartan.

1. Värmen

Klimatförändringarna kommer att kräva en stor industriell omställning där i princip allt behöver byggas om. Ju närmare krisen kommer desto mer kommer vi att drivas till förändring av egenintresse. Det vill säga både banker och sparare kommer att placera sina pengar i till exempel icke-fossil verksamhet. Och snöbollen sätts i rullning.

2. Städerna

Idag finns 63 procent av befolkningen i våra städer och FN förutspår att om några år kommer 80 procent att bo i städerna. Men eftersom shoppingen flyttat över till nätet kommer stadens centrala delar att bestå av administration och underhållning, samtidigt som det kommer att vara både dyrt och mindre attraktivt att bo där. Kjell A Nordström förutspår därför att städerna blir som donuts. Där den innersta kärnan urholkas och folk bor runt omkring. Det kommer att medföra att städerna byggs om och att urbaniseringen förändra våra livsmönster.

3. Häxkitteln

Spotify har lyckats lägga all musik i en låda, där man betalar lite på löpande taxa och kan hämta det man behöver. Vi kommer att få ser mer av denna utveckling gällande bland annat kunskap, arkitektur, finanser. Han tar vaccinet som exempel. Om inte häxkitteln redan funnits med all tillgänglig kunskap hade det varit omöjligt att på mindre än 10 månader få fram 29 vaccinkandidater varav många nu är godkända. ”Det är Ferrarin igen som gör sig gällande. Det faktum att vi kan dela kunskap mellan människor och företag på ett självklart men remarkabelt sätt. Häxkitteln kommer att dana om såväl skola, näringsliv, konkurrensfördelar men också i någon mån vårt dagliga liv.”

Så gör du för att ligga i framkant

Kjell A Nordström avslutade seminariet med att berätta om de tre viktigaste sakerna som ett företag ska ta fasta på för att ligga i framkant.

Hitta ett problem att lösa. Företag är inget annat än kommersiella problemlösare. I dag löses många problem lite slarvigt samtidigt som entreprenörerna är otroligt bra på att hitta bra lösningar. Skaffa dig förmågan att se behov sex till tolv månader fram i tiden.

Bli kompis med häxkitteln. Du eller ditt företag behöver inte kunna mer än en begränsad del, resten finns i häxkitteln att köpa, hyra, låna. ”Det är helt nytt för oss människor att ha det på det sättet”.

Ägna dig åt det som kapitalismens pappa, Adam Smith, kallade för betterment. Saker kan hela tiden förbättras, Det behöver inte handla om stora innovationer, utan genom att skruva och förfina dina produkter/tjänster kan problemen lösas ännu bättre.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.