Distansarbetare? Så är din arbetsprestation

Det finns ett samband mellan distansarbete och bättre produktivitet. Det framgår av en forskningsöversikt från Högskolan i Gävle.

Arbetsmiljö
Publicerad

I studier där chefer och övriga medarbetare blivit tillfrågade syns ett samband mellan möjligheten till distansarbete och viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. Det visar en forskningsöversikt från Högskolan i Gävle.

”Även om distansarbete inte är någon enkel patentlösning, bland annat vad gäller arbetsmiljöarbete och ledarskap, menar vi att rätt använt har det potential att bidra positivt både till produktivitet och anställdas arbetsprestation”, säger Gunnar Bergström, professor i arbetsvetenskap vid högskolan.

Hans forskargrupp har utgått från alla forskningsstudier inom området som publicerats på engelska från år 2000 till 2021, och funnit 43 vetenskapliga artiklar som analyserat kopplingen mellan distansarbete och produktivitet.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden