Därför lämnas personalförmåner outnyttjade

Det råder ett ordentligt glapp om vad arbetsgivaren tror och arbetstagaren upplever är nyttan med personalförmåner, visar en ny undersökning. En stor del av personalförmånerna lämnas dessutom outnyttjade.

Hälsa
Publicerad

När hälsoplattformen Epassi genomförde en undersökning om personalförmåner bland 1 187 anställda på företag med mer än 50 anställda i Sverige och Finland, framkommer ett stort glapp mellan vad arbetsgivaren tror och arbetstagaren upplever.

Fyra av fem arbetsgivare tror att deras organisation upprätthåller medarbetarnas fysiska och psykiska välmående.

Men frågar man de anställda svarar mindre än hälften, färre än 40 procent, att de upplever att det faktiskt är så.

En betydande majoritet av de anställda värdesätter allra mest satsningar på fysisk hälsa och utbildning.

Arbetsgivaren å andra sidan ökar i snitt ökar sina investeringar mest när det kommer till olika typer av försäkringar, som liv- eller tandvårdsförsäkringar, och subventionerad vård till familjemedlemmar, som barn och äldre.

Samtidigt visar undersökningen att en tredjedel av personalförmånerna lämnas outnyttjade.

Arbetsgivaren tror att det beror på att medarbetarna glömmer bort att nyttja förmånen inom tidsramen.

Medarbetarna själva? De säger att det beror på att förmånsvärdet inte täcker kostnaden för de aktiviteter som de är intresserade av.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden