Därför är värderingar viktigare än kompetens

Steve Kelner, specialist på ”culture fit”, det vill säga kopplingen mellan organisationskultur och medarbetarnas kulturella preferenser, menar att rekryteringar ofta misslyckas för att man förbiser detta.

Arbetsmiljö
Text: Calle Fleur
Publicerad
Illustration: Kristin Lidström

Hur viktig är kulturell anpassning?
”Oerhört viktig: Omkring 70 procent av misslyckade rekryteringar kan härledas till bristande kulturell anpassning mellan den nyanställda och företaget.

Vi möter ofta kunder som vill förändra sin organisation eller sitt arbetssätt genom att anställa personer som är väldigt annorlunda än dem själva, men snart märker att det inte fungerar.

Alla organisationer bör sträva efter ökad mångfald, men om inte cheferna kan samla sina medarbetare kring en gemensam kultur kommer det att gå snett. Forskning har visat att kulturell anpassning är direkt avgörande för hur väl medarbetarna presterar.”

Du sysslar mest med rekryteringar av toppchefer. Kan en chef för en, säg, elfirma använda de här tankarna?
”Absolut! Felet de flesta chefer gör är att de låter Excel-arken driva affären, i stället för att förstå att värdet i deras företag består av medarbetarna.När du rekryterar gäller det att förstå vad som är viktigt för personen framför dig.

Begränsa inte dig själv genom att fundera på exempelvis vilken skola han eller hon har gått på – allt det där är ytligt. Det är viktigare att avgöra om ni delar värderingar.”

Vilket är det vanligaste felet folk gör vid rekryteringar?
”De ser mer till kompetens än personlighet och värderingar. Jag har arbetat med företag som säger att de letar efter en nobelprisvinnande forsk­are. Men nobelprisvinnande forskare är bra på att vara just nobelprisvinnande forskare – de är kanske inte så bra på att prata med andra nobelprisvinnande forskare.

Det måste man bära med sig när man letar efter nya medarbetare.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.