Dålig digital koll bland toppchefer

När 300 toppchefer frågades ut om sin ledningsgrupps kunskaper inom data visste bara hälften vad digitalisering innebär. Det enligt en rapport från Bisnode i samarbete med Kairos Future.

Verksamhetsutveckling
Publicerad

Det brukar heta att ledningen driver digitaliseringen, och liksom vid andra stora transformationsprojekt är det svårt att få igenom förändringar om det inte finns förankring på högsta ort.

Men vad händer då om ledningen inte riktigt vet vad det här med digitalisering innebär?

För så är läget, i alla fall enligt rapporten ”Dags att trappa upp” från Bisnode och Kairos Future. Den är baserad på intervjuer med 25 eller fler toppchefer på C-nivå i 10 länder, alltså totalt 300 chefer från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz och Polen.

Av dessa uppger endast 51 procent att högsta ledningen vet vad digitalisering innebär, 38 procent att ledningen har en klar förståelse för hur automation kan förbättra verksamheten och 35 procent att ledningen kan förklara vad big data innebär.

Lägst är kunskapsnivåerna när det gäller programmering och utbildning därinom, kring 20 procent.

Enligt rapporten hänger också prestationen när det gäller tillämpning av dataanalys – det som brukar kallas datadrivna arbetssätt – ihop med just högsta ledningens kunskaper på området. Låg kunskapsnivå – låg mognad när det gäller att tillämpa dataanalys. Hög kunskapsnivå – hög mognad.

 

Om organisationen jobbar datadrivet eller ej kan även ha inverkan på arbetsplatsens kultur.

Enligt rapporten hänger en högre innovationsgrad ihop med en mer datadriven organisation – medan de organisationer som kategoriseras som eftersläntrare i dataanalyssammanhang ofta är mer samarbetsinriktade och ”varmare”.

Hälften av cheferna på företag där ledningens datakunskaper är omfattande tror på en icke-mänsklig medlem i högsta ledningsgruppen år 2030 – och nästan lika många, kring 45bprocent, tror på att AI vid denna tidpunkt kommer att vara ”bortom mänsklig kontroll.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.