Cheftest: Magnus Groth, koncernchef SCA

Han är kronprinsen som fick tillträda som vd för SCA tidigare än plan när företrädaren fick avgå efter omtalade jaktresor och mediedrev. Med tydlighet kombinerat med lyhördhet har Magnus Groth sedan dess haft ett fokus: Att återuppbygga förtroendet för bolaget — och för ledarskapet.

Cheftest
Publicerad
För två år sedan tillträdde Magnus Groth som vd för SCA. Tidigare uppdrag var på Boston Consulting Group, Vattenfall och Studsvik. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, TT-bild.

Han tittar ut över publiken från det vita podiet, rättar till slipsen.

Få av de 700 aktieägarna som samlats i konferenssalen i Waterfront Building, i centrala Stockholm, kan undgå att se att Magnus Groth ser lite obekväm ut. För medarbetare har han tidigare medgett att han är nervös.

Det går att förstå honom. Bolaget som han varit koncernchef för i knappt två månader har skakats av ett mediedrev som retat upp hela svenska folket. Alla känner till SCA, men inte nödvändigtvis vad bolaget gör. Det är historierna med det privata flygplanet, jaktgården i Härjedalen och de där sammankomsterna för koncernens högsta ledning, där gränsen mellan jobbresor och fritid verkar ha suddats ut, som placerat det globala hygien- och skogsindustribolaget på löpsedlarna. Hans företrädare har avgått, hans styrelseordförande ska strax avsättas.

Magnus Groth kan ana att många i publiken vädrar blod. Och att de som inte är närvarande här, de 44 000 medarbetarna, vill veta hur han tänker.

Han tar till orda. Han förklarar att flygplanet ska säljas, jaktgården likaså. Nu stundar nya tider.

Vid det här tillfället är Magnus Groth 51 år gammal. Om maktmännen i hans omgivning, med den avgående styrelseordföranden Sverker Martin-Löf i spetsen, är näringslivsstjärnor, så är han själv något av en doldis.

Internt känner dock de flesta till honom. Han har suttit med i bolagets ledningsgrupp sedan 2011 och varit chef för en av de största divisionerna inom SCA, den som tillverkar konsumentprodukter och som har sitt säte i München. Han är omtyckt och framgångsrik. Visserligen har han varit en av dem som varit på jakt i jaktstugan, men det finns också andra historier, som till exempel om hur han cyklar mellan hemmet och kontoret, vilket uppfattas som ovanligt anspråkslöst för en hög chef i Tyskland.

Han beskrivs av sin omgivning som rationell, rak och tydlig.

I intervjuer har han beskrivit sig själv som ”ganska tråkig”, men de personer som Chef har talat med föredrar att kalla honom ”jordnära” och ”genuin”. Han lyssnar och är intresserad, oavsett om det gäller stort eller smått.

”Han har fötterna på jorden, han har inget behov av att hävda sig eller visa att det är han som bestämmer bara för sakens skull. Men samtidigt är han tydlig med sina budskap”, säger en SCA-chef, knappt två år efter den dramatiska årsstämman.

”Han är ödmjuk, det är inga konstiga saker som ploppar ut”, säger en annan chef och antyder att det kanske inte alltid varit så i företaget.

Att leda SCA ställer höga krav på mångsidighet. Bolaget är börsnoterat, har verksamhet på nästan alla kontinenter och bär på en historia som sträcker sig tillbaka till 1929.

Den kanske största utmaningen är den så tydliga uppdelningen mellan hygienartiklar och skogsindustri. SCA:s produktkatalog rymmer både blöjor och sågade trävaror.

Papperet är den gemensamma nämnaren men i takt med att företaget vuxit har glappet mellan de båda områdena ökat.

Att Magnus Groth har störst kunskap inom hygienområdet är uppenbart. Hellre försäljningsstrategier och konsumentfrågor än skogsindustrin, som en medarbetare uttrycker det.

Men Groth är samtidigt inte en chef som försöker dölja eventuella kunskapsluckor.

”Han kan inte ställa frågor ner i detalj, men är duktig på att förstå affärer och affärslogiken”, säger en chef inom skogsindustrisidan.

”Han är ingen pappersgubbe eller har någon koppling till skogen. Men han är jordnära och genuin, det uppskattar folk i den norrländska verksamheten. Och han förstår basindustrins villkor”, säger en chef med insyn i SCA:s ledningsgrupp.

Magnus Groth

Gör: Koncernchef för SCA.

Ålder: 54.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: Stockholm.

Karriär i korthet: 1989–1994 konsult och projektledare på Boston Consulting Group, 1994–1998 olika chefspositioner inom Vattenfall, 1998–2001 Nordenchef på Enron, 2001–2006 chef för affärsutveckling på Vattenfall, 2006–2011 vd för Studsvik, 2011–2015 chef för SCA:s konsumentprodukter i Europa, 2015– koncernchef för SCA.

Kunskapshålen täpps effektivt igen med hjälp av nyfikenhet och delegering. Även inom de områden där han själv besitter stora detaljkunskaper lyckas han hålla fingrarna borta. I stället ger han stor frihet, menar cheferna i hans omgivning. Han låter cheferna veta vad som är målet, sedan lämnar han öppet för lösningar.

Han sägs också vara bra på att bygga team, att våga ta ut svängarna i rekryteringarna och få en mångfald av kompetenser, snarare än sådana som bara håller med.

”Han ger oss möjlighet att göra saker som är vettiga för bolaget. Han talar inte om för mig att ’nu ska du göra det eller det’, i stället utnyttjar han min energi och vilja”, säger en hög chef på huvudkontoret.

Den genuina framtoningen har vuxit fram med åren. Magnus Groth har en bakgrund som konsult och hade länge svårt att göra sig av med stämpeln som skrivbordsstrateg.

På Vattenfall, där han arbetat i två omgångar, sista gången som chef för affärsutveckling, ägnade han lång tid åt ett projekt som syftade till att förenkla administrationen, men stötte på motstånd i organisationen och arbetet rann ut i sanden.

”Det fanns en del kritik mot honom, att hans förslag inte gav något resultat”, säger en kollega från den tiden.

”Han var smart och skärpt, men kanske lite väl teoretisk, han hade inte haft så mycket skit under naglarna”, säger en annan.

Under åren som vd på kärnkraftsbolaget Studsvik, hans arbetsgivare före SCA, fick han vässa sin kommunikativa förmåga. Här fick han också samla på sig lite skit under naglarna, även om hans tid där inte beskrivs som utmärkande framgångsrik.

Tydliga mål är Magnus Groths signum, den som lyssnar på honom får snabbt en uppfattning om vad som är viktigast.

”Han har en bit kvar när det gäller att vara fulländad att möta aktieägare och media, men internt tycker jag att han är väldigt tydlig”, säger en chef som har följt Groth länge.

Detta utgör den stora förändringen av SCA:s ledarskap, menar många.

”Det har blivit enklare att förstå. Budskapen är skarpare, han är distinkt med vad vi ska och inte ska göra”, säger en chef strax utanför ledningsgruppen inom SCA.

Med tanke på det mediedrev som SCA gått igenom fanns inget alternativ, menar en person med insyn i SCA:s ledning. Transparens är en nödvändighet.

Magnus Groth ägnade sina hundra första dagar åt att åka runt i bolagets svenska delar för att lyssna, svara på frågor och upprepa sitt budskap: ”Jag förstår att ni är besvikna, arga och ledsna, det har ni rätt att vara. Det som har hänt är inte något vi ska syssla med och vi ska inte hamna där igen.”

”Han var ute och träffade folk mycket, han stod bland vanlig skiftpersonal och pratade om det som hade hänt. ’Vi kan inte ändra medias bild av bolaget, men vi kan ändra det vi själva gör’, sa han”, berättar en hög chef.

”Att säga att han var personlig är fel ord, men det var lätt att sitta ner och prata, det var okomplicerat”, säger en fabrikschef inom SCA, som träffade Magnus Groth under hans turné.

Han beskrivs av många som en ”annorlunda börs-vd”.

”I andra bolag som jag har sett har det varit en överlevnadsfråga att vara alfahanne, att ha allt ljus på sig själv. Men han är trygg och självsäker och behöver inte agera på det sättet. Det uppskattar jag”, säger en chef på ledningsgruppsnivå.

”Han är en enkel och rättfram person, han har väldigt lite hidden agenda. När du träffar honom får du nästan intrycket av att han är en underdog, det är lätt att bli lurad av det. I själva verket är han knivskarp i sin konklusion, inte rädd för att fatta beslut, men öppen för synpunkter”, säger en chef med gedigen erfarenhet inom SCA.

Magnus Groth brusar inte upp i onödan. Eller inte alls.

”Jag har inte sett honom förbannad. Han kan bli irriterad när folk anger svepskäl för att slippa utföra något. Då blir han sur. Men aldrig arg”, säger en medarbetare.

Konflikter kräver energi och tid och bör således undvikas, anser Groth.

Resultat i Cheftestet:

Ledarstil 4/5:

En jordnära chef med lite försiktig framtoning men en skarp analytisk förmåga. Är nyfiken och inlyssnande men räds inte de svåra besluten. Rak och tydlig, utan någon dold agenda.

Delegering 5/5:

Han leder en verksamhet som är stor och bred och som kräver delegerande, vilket han hanterar väl. Har stora detaljkunskaper, upplevs som ett tryggt bollplank och inte någon som detaljstyr.

Motivation 5/5:

Motiverar genom att ge frihet och feedback. Arbetar mycket med teamet för att öka motivationen och arbetsglädjen, vilket han uppges ha gjort. Ägnat mycket tid åt att besöka verksamheterna, vilket förändrat bilden av ledarskapet inom SCA.

Konflikthantering 3/5:

Ogillar personkonflikter och kan verka undflyende. Jobbar hellre med att förebygga konflikterna genom att tidigt vara rak och krass. Uppmuntrar olika uppfattningar och låter då diskussionen påverka besluten. Blir sällan eller aldrig arg själv.

Kommunikation 4/5:

Är bra på att måla upp bilder som alla förstår. Lovordas ständigt för sin tydlighet och har bidragit till att transparensen i företaget har ökat. I de större sammanhangen med aktieägare och media kan han upplevas som nervös.

Beslutsfattande 4/5:

Har ökat takten på beslutsfattandet i ledningsgruppen. Är analytisk och påläst, men noga med att lyssna in. Öppen för synpunkter, men knivskarp i slutsatserna. Skapar delaktighet. Räds inte de stora besluten, även om han ännu inte ställts inför de riktigt stora prövningarna.

Rekrytering 4/5:

Beskrivs som modig som rekryterare, vågar utse sådana som på papperet är oskrivna kort och ger människor en chans. Sägs också vara bra på att bygga team. Har relativt god jämställdhet i sin ledningsgrupp.

Personlighet 4/5:

Trevlig, enkel och med nära till skratt. Har inget behov av att stå i centrum, utan är nyfiken på dem han möter, vilket bjuder in till samtal. Upplevs som öppen utan att därmed vara särskilt personlig.

SUMMA: 33/40

Men det finns ingen som vill gå med på att kalla det sistnämnda för ett problem. I stället verkar Groth se till att förebygga konflikterna genom att tidigt vara rak.

Magnus Groth reser mycket och det finns försiktig kritik mot att det kan vara svårt att tvinga ner honom i en stol och få honom att lyssna.

Och han vill inte höra något ogenomtänkt.

”Han orkar inte sitta och lyssna på nonsens, då stänger han av och börjar jobba med något annat. Hur det syns? Det märker man, det syns på kroppsspråket”, säger en mellanchef på huvudkontoret.

Ibland kan hans tankar vara långt borta. Då kan han svara helt uppåt väggarna på en enkel fråga.

”Men han försöker aldrig dölja att det är så. Han kan skratta åt det själv”, säger en mångårig medarbetare.

Många beskriver det som förutbestämt att Magnus Groth skulle bli SCA:s koncernchef. Att han var Jan Johanssons kronprins är en allmän uppfattning. Han och Johansson hade mötts på Vattenfall i början av 2000-talet och när den sistnämnde hade blivit SCA:s koncernchef såg han till att värva den tidigare kollegan.

Tanken var att Groth skulle sitta i SCA:s ledningsgrupp tills det var dags för Jan Johansson att ersätta Sverker Martin-Löf som styrelseordförande.

När det framkom att Johansson använt SCA:s eget flygplan för privata ändamål, antingen med sin fru eller för jaktresor tillsammans med andra svenska näringslivstoppar, tvingades både Johansson och Martin-Löf bort från sina poster.

Martin-Löf fick även lämna rollen som styrelseordförande i Industrivärden, en av SCA:s ägare.

Läs också: 

Kronprinsen fick tillträda snabbare än planerat.

Samtidigt verkar ingen tycka att det förelåg något märkligt att just Groth blev koncernchef. Eller att han fick svårt att leda sina gamla kolleger.

”Jag märker ingen skillnad, jag tror att många känner likadant. Han har ett par större skor att fylla ut, men det är lika lätt att komma fram till honom, han lyssnar lika intresserat som förut”, säger en chef med insyn i ledningsgruppen.

Jan Johansson var en populär chef, som beundrades för sina djärva beslut och sina omfattande förändringar, enligt Chefs källor. Han beskrivs också som ”mer dynamisk” än Groth.

Magnus Groth har också fattat en del djärva beslut – det innefattar främst förvärv eller försäljning av verksamheter – men är inte den som pekar med hela handen och tar plats. Snarare bygger han sitt ledarskap på förtroende. Stämningen i ledningsgruppen beskrivs som bättre än någonsin. Groth lyssnar in, stämmer av och fattar beslut.

De som beskriver hans beslutsfattande får det att låta enkelt: han analyserar, sätter sig in i frågorna, förklarar för gruppen hur han ser på frågan, ber om input och meddelar sedan sitt beslut. Alla känner sig delaktiga, men det råder ingen tvekan om vem som fattar besluten.

”Med Johansson var det mer one man show, nu är det mindre fokus på koncernchefen. Johansson var mer strateg och visionär, Magnus är mer teamledare”, säger en chef i ledningsgruppen.

Just nu händer det mycket inom SCA. I slutet av förra året förvärvades det tyska medicinteknikbolaget BSN medical. Nu diskuteras en delning av bolaget, som ska skilja skogsindustriverksamheten från hygiendelen. Det skulle innebära ett stort steg för SCA:s verksamhet – och Magnus Groths ledarskap – och väntas genomföras i samband med årsstämman i april.

”Han är otroligt energisk, han är orädd i den meningen att han driver ett antal frågor. Det är väldigt skojigt att arbeta med honom, han är tydlig med vad han vill och uppmuntrar folk att säga vad de tycker och tänker”, säger en nära chef.

Att Magnus Groth med varsam men samtidigt fast hand har lett SCA ut ur krisen betyder inte att allt blev frid och fröjd över en natt på SCA. Att kulturen är sund och stark och inriktad på samarbete innebär inte att den inte kan må bra av att vädras lite.

Kanske har Magnus Groth fokuserat för mycket på framtiden, resonerar en före detta mellanchef på huvudkontoret.

”Det pratas mycket om den fantastiska kulturen. Jag har inte uppfattat den. På huvudkontoret är det en hel del skitsnack i korridoren, ’vad håller ledningen på med?’. Men det är inte heller många som är öppet kritiska. Skulle folk säga vad de verkligen tycker skulle de inte få några reprimander, Groth uppmuntrar det, men ändå gör de inte det”, säger chefen.

De flesta är dock överens om att Magnus Groth har lett in SCA på vägen mot ett modernare ledarskap.

Många medarbetare hade svårt att känna igen sitt företags kultur i tidningarnas berättelser då det begav sig med chefernas jaktresor och utsvävningar. Nu känner de att de återigen har en chef som står på deras sida.

”Vi har gått från en fyrkantig ledarskapskultur till att bli mer stödjande. Magnus har alltid varit modig med att utse ledare, han vågar göra okonventionella rekryteringar. Han ger människor chansen, det är något som går igenom hela organisationen”, säger en erfaren chef inom SCA.

Många ser honom som ett föredöme.

En hög chef inom SCA uttrycker det så här:

”Han har gjort det bra. Vi kommer att bli starkare. Det ledarskap som han tillämpar är något jag identifierar mig med.”

Magnus Groth avböjer att kommentera Cheftestet.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.