Chefen som ”ensam hjälte”? Nej tack!

Vad händer när chefer ska utveckla sin verksamhet men inte får prata ledarskap? Det frågade Ulf Ericsson och Pär Pettersson som båda är arbetslivsforskare. Deras forskningsprojekt har nu blivit en bok, Verksamhetsskap – om dialog uppdrag och utveckling, där de vill visa hur man utgår från uppdraget i en dialog mellan ledning och medarbetare.

Pär Pettersson och Ulf Ericsson.

Vad skiljer den här modellen från det traditionella arbetssättet?

UE: ”Man flyttar blicken från sina roller till uppdraget och det leder till helt andra konsekvenser. Man lämnar den hierarkiska ordningen, byter språkskrud och talar om verksamhetsskap i stället för ledarskap.”

Vilka fördelar har det?

PP: ”Tillsammans konstruerar man en gemensam bild där man får tillhöra och bli bekräftad. Det här ger mer mening och en känsla av att vara betydelsefull. I en organisation där chefen är ensam hjälte blir det en enorm belastning på den enskilda personen.”

UE: ”Man ser lite nya saker, betraktar sig själv och varandra på ett annat sätt. Det finns en poäng i att hitta nya sätt att titta på sin verksamhet, byta perspektiv.”

Hur går man tillväga?

UE: ”I de verksamheter där vi varit ute och jobbat börjar vi med att definiera uppdraget, hur man själv ser på det och hur man tror att andra i verksamheten tolkar det. Då brukar det växa fram olika bilder av det uppdrag man har.”

PP: ”Det är bra att få komma ut och diskutera med andra; varför är vi här, vad är det vi ska göra?”

Ni skriver att man ska skapa dialog, varför är det viktigt?

UE: ”Det kan uppfattas som rudimentärt, men det här med dialog är inte enkelt. Vi är väldigt duktiga på att informera, men lämnar över kommunikation till andra. Det är i den dialogiska färdigheten, att kunna lyssna och komplettera med sin egen bild, som man hittar nyckeln för det gemensamma uppdraget.”

PP: ”Det händer så mycket i den lilla förflyttningen. Man får nya tankar och utgångspunkter. Vi utgår från det mänskliga perspektivet, människans behov i termer av hälsa och välbefinnande, men det har också en verksamhetsinriktning och påverkar vardagen i arbetet.”

Hur började ni med detta?

UE: ”Vi ställde en konkret fråga till chefer och medarbetare – i det ena projektet var det över 200 medarbetare. Vad är det som får er att snöra på spikskorna och springa till jobbet? Vi landade tillsammans i att man vill bidra i ett socialt sammanhang där man får delta, man vill bli bekräftad och man vill tillhöra.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.