Bli en energismart chef – 7 handfasta råd

Elpriserna skenar och har blivit något alla pratar om. Som chef finns det mycket att tänka på när det gäller att skapa en energismart arbetsplats. ”Det finns otroligt stor potential att minska energianvändningen på kontoret”, säger Tomas Berggren, expert på Energimyndigheten.

Hållbarhet
Publicerad

Ventilation, uppvärmning, belysning, tekniska system och att anpassa drifttider. Det finns en hel del åtgärder att fundera över för att minimera energianvändningen på kontoret.

Den största delen, så mycket som 80–90 procent, för att få energieffektiva lokaler står däremot fastighetsägaren för. Det säger Tomas Berggren, expert på Energimyndigheten.

”Det första du behöver göra som chef är att utse en ansvarig i verksamheten för energifrågan och energianvändningen”, säger han till Chef, och tillägger:

”Det är oftast delat ekonomiska incitament. Om man har varmhyra så betalar hyresgästen för elen till verksamheten själv, medan fastighetsägaren exempelvis står för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. Här gäller det att ha ett bra samarbete sinsemellan.”

Ingen quick fix

Att jobba med miljö- och energifrågorna är ett långsiktigt arbete, men det går att även kortsiktigt att påverka energianvändningen genom att öka kunskapen för frågorna och ändra sina vanor och beteenden.

Tomas Berggren.

”Ett vanligt hyresavtal innefattar inte de här frågorna. Vad man kan göra är att lägga till ett grönt avtal i till det befintliga”, tipsar Tomas Berggren.

I det gröna hyresavtalet från Fastighetsägarna finns ett inbyggt miljötänk och är enligt egen uppgift ”fastighetsbranschens första gemensamma standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler.”

När vi på Chef nyligen ställde frågan på LinkedIn om elen är en viktig fråga för dig som chef svarade nästan lika många ”Ja, frågan är het hos oss” (40 procent) som ”Nej, inget jag har tänkt på” (37 procent).

Rätt sorts kontor från början

Tomas Berggren menar att det stora och mest betydande arbete görs i början; när verksamheten väljer kontor:

”Har ni valt lokaler med en bra energiklassning och handlat upp rätt kontorsutrustning då har ni kommit långt. Och har ni inte gjort det, så finns alltid möjlighet till förbättring.”

Något du som chef kan påverka är alltså vilken typ av utrustning som köps in.

Grundläggande är att datorer, skärmar, kopiatorer och kaffemaskiner har en smart energiprestanda från början, med låg elanvändning och funktioner som standby-läge som inte drar el när produkten inte används.

Belysning efter behov

”Dimma ner belysningen med hänsyn till utljuset. Eller ha belysning som anpassar sig efter behovet. Släcks det inte automatiskt när man lämnar ett rum, så är det bra om du gör det”, säger Tomas Berggren vidare.

Ett vanligare problem än vad man kan tro är att värme och kyla går samtidigt vilket – som det låter – drar mycket energi. Andra bryderier kan handla om alldeles för stora luftflöden i lokalen som går att anpassa efter behovet. Dessa är typiska exempel på sådant fastighetsägaren måste ha koll på, och varför samarbete mellan värden och hyresgästen är ett måste.

”Det finns otroligt stort potential att minska energianvändningen i lokalen – och gå mot det energismarta kontoret”, understryker Tomas Berggren på Energimyndigheten.

7 tips från tomas berggren – så får du ett energieffektivt kontor

1) Utse en ansvarig i verksamheten för energifrågan och energianvändningen eller utgå från energideklarationen.

2) Gör en energikartläggning med fastighetsägaren. Kartläggningen kan sedan ligga till grund för det gröna avtalet.

3) Om inget grönt avtal finns – skaffa det som ett tillägg till det befintliga avtalet. Det gör att du kommer att jobba med miljö- och energifrågorna på ett mer handfast sätt.

4) Köp in rätt kontorsmaterial från början. Datorer, skärmar, kopiatorer och kaffemaskiner ska ha smart energiprestanda.

5) Anpassa drifttider när det är möjligt. Att vara på kontoret ska vara behovsstyrt. Ska du ha ljus och frisk luft, då ska du ha det. Men inget ska vara igång i onödan.

6) Släcks inte belysningen automatiskt när du lämnar ett rum? Då ska du släcka efter dig.

7) Du måste arbeta långsiktigt med miljö- och energifrågorna, men det går att även kortsiktigt att påverka energianvändningen genom att öka kunskapen och ändra sina vanor och beteenden.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden