Mindre stress och bättre flyt med mindfulness

Med regelbunden mindfulnessträning lyckades Ikea of Sweden höja medarbetarnas produktivitet och samtidigt minska deras stress. Dessutom kan träningen komma att bli en viktig konkurrensmässig fördel.

Hälsa
Text:
Publicerad
Foto: Mats Samuelsson

Har du någon gång funderat på att börja träna mindfulness regelbundet? Då vet du kanske också hur svårt det kan vara att hålla fast vid rutinen. Ett företag som har hittat en lösning på detta är Ikea of Sweden i Älmhult. Sedan ett och ett halvt år tillbaka erbjuder företaget, som ansvarar för utveckling av produktsortimentet till Ikea-koncernen, sina medarbetare möjligheten att träna mindfulness på arbetstid en kort stund varje dag.

Pär Stenmark, chef för product requirements and compliance, är en av de chefer som har deltagit i projektet och som själv regelbundet tränar mindfulness med sina medarbetare.

”Det började med att hr-avdelningen bjöd in till en inspirationsföreläsning där Martin Ström (författare till Fokus på jobbet) och några andra berättade om mindfulness och projektet ’The potential project’. Efter det kände jag att det här är någonting för oss”, säger han.

Pär Stenmark tipsar:

1. Se till att ha en lång förberedelsetid så att alla som är intresserade har möjlighet att planera in träffarna i sin kalender.

2. Spela in föreläsningarna. På så sätt kan även de som inte kan vara med ta del av kunskapen.

3. Ha rimliga förväntningar och hoppas inte på några resultat över natten. ”Bli ve” som vi säger i Älmhult.

4. Delta i träningen. Som chef räcker det inte med att säga att ”här har vi ett bra verktyg”. Du måste själv vara delaktig och bli en i gänget.

För att få alla bitar på plats krävdes en del förberedelser, men drygt ett halvår senare var satsningen igång. Den inledande delen bestod av åtta föreläsningar under lika många veckor. Varje föreläsning hade ett eget tema inspirerat av mindfulness, exempelvis acceptans eller nybörjarsinne. Även en kortare övning ingick.

För att de som inte hade möjlighet att närvara skulle kunna ta del av kunskapen spelades föreläsningarna in.

En viktig del handlade om att ge deltagarna en bättre förståelse för hur hjärnan fungerar och hur den påverkas av mindfulness.

”Det tycker jag har varit en av de stora styrkorna med programmet. Inte minst insikten om att det går att skapa nya neurologiska banor i hjärnan på samma sätt som du kan träna upp din kondition, lära dig att spela ett instrument eller bygga muskler”, säger Pär Stenmark.

Efter föreläsningsserien tog den renodlade mindfulnessträningen vid. De medarbetare som deltar i träningen samlas varje morgon klockan 8.30 i ett rum på Ikea i Älmhult. Mötena tar tio minuter per tillfälle.

För att utvärdera projektet fick deltagarna fylla i olika typer av enkäter före och efter den första delen av projektet. Resultatet visade bland annat att stressen minskade med 27 procent samtidigt som fokus och produktivitet ökade med 19 respektive 7 procent. Dessutom skulle 100 procent av deltagarna rekommendera programmet till andra.

Eftersom det inte handlar om någon vetenskaplig undersökning vill Pär Stenmark ta siffrorna med viss försiktighet. Däremot menar han att resultaten ligger i linje med tidigare studier kring mindfulness – och han är övertygad om att träningen har gett resultat.

”Jag tycker det går att summera utfallet med att människor som var med före och efter utbildningen rapporterade en positiv utveckling. Och det har också bekräftats i vår medarbetarundersökning som vi genomförde i april året efteråt”, säger han.

Dessutom tycker Pär Stenmark att mindfulnessträningen har haft en stor effekt på hans eget välmående och ledarskap.

”Min förmåga till fokus, medvetande och uppmärksamhet har ökat ordentligt, och jag skulle vilja påstå att min motståndskraft mot stress har förbättrats enormt av det här.”

Trots de positiva resultaten, både för egen och andras del, menar Pär Stenmark att mindfulness inte passar alla och att träningen heller inte är någon ersättning för något annat.

”Det här är ett komplement och ett sätt att jobba med verksamhetsutveckling. Ledarskap, processer, resurser, organisation – och mindfulness. Allt går hand i hand.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden