AI – från problem till affärskritisk fråga

Något har hänt. Företag har börjat använda AI mer strategiskt. Hela 80 procent av cheferna tror att automatisering kan tillämpas på alla affärsbeslut, enligt en färsk studie.

Ju mer automatisering som bäddas in i affärsbesluten, desto mer utvecklar bolagen sin användning av AI i sina automatiseringsstrategier. Det framkommer i en aktuell Gartner-undersökningen med drygt 700 chefer i Storbritannien, Tyskland och USA.

Så många som fyra femtedelar av cheferna säger att automatisering kan användas i samtliga affärsbeslut.

”Undersökningen har visat att företag går bort från ett rent taktiskt förhållningssätt till AI och börjar tillämpa AI mer strategiskt. Till exempel använder en tredjedel av organisationerna AI inom flera affärsområden, vilket skapar en större konkurrensfördel genom att stötta beslut i olika affärsprocesser”, säger Erick Brethenoux, analytiker på Gartner, vilket även Computer Sweden rapporterar.

Detta är ett betydande skifte jämfört med den undersökning som Chef genomförde för två år sedan. Bland svenska chefer rådde då en osäkerhet kring vad AI är, och nyttan med den.

För en femtedel av cheferna framstod AI delvis som ett problem, som framkallade stress, bestörtning och merkostnader, framgick av Chefs undersökning som besvarades av drygt 500 personer.

”Vi befinner oss bara i början av processen. AI är svårt, kräver nya arbetssätt och kan helt klart framkalla förvirring”, kommenterade Martin Svensson, meddirektör (co-director) vid det nationella AI-centret AI Innovation of Sweden. 

Så låter det däremot inte alls i den nya Gartner-studien.

”De mest framgångsrika organisationerna använder en kombination av intern utveckling och extern rekrytering för AI-talanger. Detta säkerställer att teamet förnyar sig kontinuerligt genom att lära sig nya AI-färdigheter och tekniker och överväga nya idéer utanför organisationen”, säger Erick Brethenoux.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden