Vad är AI egentligen?

Vad är egentligen artificiell intelligens? Vad är syftet? Och vad är skillnaden mellan AI och maskininlärning? Du är inte ensam om att fundera över det. Här är tre frågor och svar som reder ut det mest grundläggande.

Digital utveckling
Publicerad
Teckning av ett huvud med en hjärn ai genomskärning och ett huvud med elektronik

1.Vad är AI?
Artificiell intelligens, AI, är dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende. Det finns ingen vedertagen avgränsning för vad AI är.

2. Vad är syftet med AI?
Att på konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap, förstå naturligt språk och så vidare. Med artificiell generell intelligens (stark AI) avses AI med samma intellektuella kapacitet som en människas.

3. Vad är maskininlärning?
Ett område inom artificiell intelligens som innebär att datorerna ”tränas” att med hjälp av stora mängder data göra allt bättre förutsägelser och prognoser. Maskininlärning och mönsterigenkänning ligger till grund för avancerade tillämpningar som medicinska diagnoser och ansiktsigenkänning.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.