Hej då grupparbeten! Så stärker du medarbetarnas engagemang

Vad händer med kulturen på jobbet när vi inte ses och umgås fysiskt och hur bör arbetsgivaren agera? Det ger en ny rapport svar på. Spoiler: Grupparbeten om företagskulturen står inte högt i kurs.

Motivation
Publicerad

Att hybridarbete, detta nya normala efter pandemin, ställer stora krav på ledarskapet kan vi nog alla vara överens om.

Särskilt när bara 25 procent som arbetar på distans eller i ett hybridlandskap känner tillhörighet till sin arbetsplats, enligt en ny rapport från eventföretaget PS Occasion.

Hur ska du då som chef kitta medarbetarna och teamet?

En tydlig tendens som framgår av rapporten är valfriheten.

Ledare behöver kort och gott bli bättre på att prioritera medarbetarnas individuella behov och låta dem själva välja sin arbetsmiljö, kommunicera och våga vara personliga, investera i kontoret, samt uppmuntra mikrokulturer.

Något annat medarbetarna går igång på är att träffas och umgås.

77 procent anser att kickoffs och konferenser är viktiga för att stärka känslan av tillhörighet till arbetsgivaren.

Men, utan att drillas i gemensamma övningar om kulturen på jobbet.

Minst efterfrågat är just grupparbeten och workshops om företagskulturen. Istället vill medarbetarna hellre engageras i hälsoaktiviteter, inspirationsföreläsningar och tävlingar.

8 steg till en bättre företagskultur

  1. Inkludera medarbetarna. För att inte riskera att anställda känner sig marginaliserade i en hybrid arbetsmiljö behöver både ledare och medarbetare vara mer proaktiva i sin kommunikation för att bygga relationer.
  2. Undvik enkla lösningar. Ledare måste våga anpassa sig efter varje individs behov. Regler utan ett djupare syfte riskerar att stjälpa mer än att hjälpa, som exempelvis fasta tidsramar för hur mycket medarbetare förväntas befinna sig på kontoret.
  3. Låt faktiska behov styra strategin. Företag med en tydlig teamstruktur gynnas nödvändigtvis inte av en individanpassad strategi. Men det är viktigt att fråga sig hur man som arbetsgivare på bästa sätt kan anpassa sig till hybridarbete.
  4. Fokusera på emotionell närhet. Emotionell närhet har 27 procents större inverkan än fysisk närhet på en medarbetares känsla av tillhörighet till arbetsplatskulturen. Våga vara personlig.
  5. Bygg relationer genom delade erfarenheter. Investera i att bygga en relationsbaserad organisation. Delade känslomässiga upplevelser har en stor påverkan på hur vi bygger relationer med människor omkring oss.
  6. Uppmuntra mikrokulturer. Tänk inte bara företagsövergripande evenemang, utan ha även en strategi för att stärka kulturen på gruppnivå. Det skapar både glädje och engagemang.
  7. Identifiera och kommunicera företagets ”varför”. De företag och organisationer som har ett tydligt narrativ klarar sig bättre i alla situationer, inklusive skiftet till en hybrid arbetsplats.
  8. Satsa på det fysiska kontoret. Det fysiska mötets faktiska innehåll har blivit viktigare för att stärka kulturen. Dessutom behöver kontoret ge energi och en känsla av tillhörighet och mening. Det måste kännas meningsfullt att gå till jobbet.

Tips från PS Occasion.

Om rapporten

Rapporten Boost Your Culture – a post pandemic must bygger på data från Harvard Business Review, McKinsey och Gartner, samt intervjuer med branschpersoner om företagskulturen i en hybrid arbetsmiljö. I tillägg till rapporten har PS Occasion gjort en digital undersökning via YouGov bland 300 medarbetare, som fått besvara frågor om evenemangens betydelse för företagskulturen.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden