7 tips: Så behåller du unga chefer

Sverige är det land i Europa som har lägst andel unga chefer. Endast var fjärde chef är under 40 år. Dessutom slutar över hälften av de unga som blivit chefer till följd av bristande stöd och en ohållbar arbetssituation. Nu finns en ny guide som ska hjälpa företag och organisationer att stötta sina unga ledare så att de trivs och utvecklas i chefsrollen.

Ledarskap
Publicerad

Den nya guiden för unga chefer bygger på två svenska forskningsprojekt och är framtagen av Umeå universitet och Karolinska Institutet.

De yngre cheferna upplever chefsrollen mer känslomässigt krävande och otydlig. De saknar också organisatoriskt stöd. Det resulterar i att de i högre grad uppger att de är utmattade och nedstämda samt att de inte får lika bra återhämtning som sina äldre kollegor.

”Vi ser att chefsrollen är förenad med flera utmaningar för unga samtidigt som det finns ett stort driv, engagemang och utvecklingspotential hos denna grupp. Viljan att lära är stor. För organisationer är det viktigt att ta vara på denna potential och samtidigt tillföra stöd för att utmaningen ska bli hållbar”, säger Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet till tidningen Arbetsliv.

Här är 7 åtgärder du som chef kan vidta för att vara ett bättre stöd för unga chefer:

1. Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat och förväntningar.

2. Erbjud mentorskap.

3. Begränsa rollen till en början och utveckla ansvaret vartefter.

4. Hjälp unga chefer att hitta balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.

5. Följ kontinuerligt upp unga chefers arbetsmiljö och hälsa, hjälp dem att hitta vägar till återhämtning.

6. Erbjud stöd i personalfrågor, till exempel handledning när det gäller svåra samtal med medarbetare.

7. Var flexibel med individuella lösningar, speciellt för unga chefer som är småbarnsföräldrar.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden