Otydlig chefsroll för unga

Sverige har väldigt få unga chefer i jämförelse med andra länder. Endast en fjärdedel av landets chefer är under 40 år. Inom snar framtid väntar därmed en stor våg av pensionsavgångar. Detta skapar oro. Hela 36 procent av dagens unga chefer har nämligen funderat på att lämna sitt chefsuppdrag enligt en ny undersökning från Ledarna.

Leda verksamhet
Text: Lisa Öhman
Publicerad

Hur är det egentligen att vara en ung chef? Varför vill så många lämna sitt uppdrag? Finns det några skillnader mellan unga chefers arbetsläge jämfört med äldre chefers?

I undersökningen från Ledarna framkommer det att skillnaderna inte är särskilt omfattande. De mest märkbara skillnaderna är att det finns en större otydlighet kring rollen bland de yngre cheferna samt att introduktionen har varit otillräcklig.

Siffrorna som kommer fram kring introduktion är oroväckande. Hela 19 procent av de unga cheferna fick ingen introduktion alls. Endast 15 procent av de unga chefer som fick en introduktion ansåg att den var mycket god eller utmärkt. Det finns flera skäl till varför den siffran bör vara högre.

Andreas Miller, Ledarna.

”Särskilt de unga cheferna som fått sitt första chefsuppdrag behöver få en grundlig introduktion för att få en bra start. Det är viktigt, inte bara för den nya chefen utan även för de medarbetare hen ska leda. Då duger det inte att endast hälften av cheferna uppger att den introduktion de fick varade i högst två veckor”, säger Andreas Miller, förbundsordförande Sveriges chefsorganisation Ledarna, i ett pressmeddelande.

Med tanke på att det generellt sett är mycket mer lönsamt att behålla chefer än att byta ut dem flitigt, blir mottagandet och introduktionen kring uppdraget extra betydande.

Ytterligare ett område som skiljer sig åt mellan unga och äldre chefer är rolltydligheten. Unga chefer tenderar nämligen att uppleva sin chefsroll som oklar.

Vilka förväntningar, mål och ansvarsområden finns det? Bara 54 procent av de unga cheferna menar på att det finns klara och tydliga mål. Chefer har en viktig roll för hela organisationen, inte minst när det kommer till beslutsfattande och omsättande av strategier, och därför blir den siffran problematisk.

”Mer än var tionde ung chef uppger att graden av tydlighet avseende mål är mycket liten eller liten. Unga chefer vet också i lägre grad exakt vilka deras ansvarsområden är och vad som förväntas av dem i arbetet. Det i kombination med bristande introduktion kan vara bidragande orsaker till att många unga chefer överväger att lämna chefsrollen”, menar Andreas Miller.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden