5 steg: Bli chefen på jobbet – som tar klimatfrågan på allvar!

Vässa ditt ledarskap med hjälp av Chefs 5 steg för att bli en klimatsmart chef. Ta den stund som krävs för att kartlägga din avdelning och delar av ditt företag. Det hjälper dig att sedan kunna sätta aktivitetsmålen som leder till verklig förändring, både för företaget, dig som ledare och för planeten.

Hållbarhet
Text: Redaktionen
Publicerad

Steg 1) Fakta

Här är de viktigaste grundkunskaperna du behöver för att komma igång med ditt klimatarbete:

Bra: El- och värmeproduktionen är i princip redan fossilfri i Sverige i dag och här finns många möjligheter att använda förnybara källor.

Mindre bra: I Sverige är transporterna den stora klimatutmaningen. Transport-erna, inklusive tjänsteresor, kan du som chef påverka. Tung industri som stål- och cementindustrin är också stora utsläpps-källor. Här kan det vara lite svårare att påverka i din chefsroll, åtminstone om du inte jobbar i ett sådant företag.

Vill du veta mer? 

Fossilfritt Sverige – Så ska Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland

IPCC-rapporten som avslöjar hur vårt klimat mål

TV-serie där svenska skådespelaren Alexandra Rapaport träffar Sveriges och världens främsta klimatexperter som berättar hur vi ska göra för att nå klimatmålen.

Steg 2) Kartlägg din avdelning och organisation

Nu är det dags att ta reda på hur det ser ut i dag på ditt företag och din avdelning. Kartlägg vad ni redan gör för att minska klimatpåverkan. Börja med själva verksamheten, är den hållbar, en klimatbov eller någonstans däremellan? Oavsett var verksamheten befinner sig är det viktigt att vara transparent. Det är lika angeläget att säga vad man har kvar att göra som vad man har åstadkommit. Klimatresan i sig kan engagera både medarbetare och kunder. Ta sedan reda på om företaget har en klimat- och miljöpolicy med hållbarhetsmål och hur väl dessa mål efterlevs.

Därefter är det dags för lite självrannsakan: Punkta ner vad du gör i din roll som ledare för att minska klimatpåverkan. Fokusera på transporter, resor och möten eftersom det verkligen går att göra skillnad på dessa områden. Tar du till exempel tåget så ofta det går i stället för flyget? Ersätter ni en del av de fysiska mötena med möten via telefon, Skype eller videolänk? Har ni något mål för att byta ut tjänstebilsflottan mot klimatvänliga alternativ? Passa också på att undersöka om ni har någon transportpolicy för era leverantörer, att ni exempelvis kräver att de ska vara fossilfria senast ett visst datum. Det är också värdefullt att ta reda på om företaget får sin el och värme från förnybara källor. 

GRATIS MALL: Kartlägg och fyll i – för att bli mer klimatsmart!

Ta reda på hur det ser ut idag på ditt företag och din avdelning. Kartlägg vad ni redan gör för att minska klimatpåverkan.

Steg 3) Sätt aktivitetsmål

När ni kartlagt nuläget har ni en bra bild över vad som behöver göras. Med detta som underlag gör ni en handlingsplan och sätter aktivitetsmål. Krångla inte till det, ni behöver inte fixa allt på en gång. Något som brukar få en stor effekt är att börja med en mötespolicy som inbegriper hur ni transporterar er. Aktivitetsmål är effektiva för att de är roliga att uppnå och lätta att följa upp.

Tänk också på hur mycket pengar ni kommer att spara åt företaget. Bensinen kommer bara att bli dyrare och dyrare medan det blir billigare och billigare med elbil, till exempel. Ett aktivitetsmål skulle kunna vara att minska antalet flygresor med 30 procent det närmaste året. Ett annat att ersätta vartannat fysiskt externmöte med möte via Skype eller videolänk

Chefer – kliv fram i klimatfrågan!

Chefer är de som kan göra allra störst skillnad. Våra beslut påverkar. Vi kan driva förändring både som individer och i våra roller. Men vi har inte gjort det och nu kräver ungdomar över hela världen att vi går från ord till handling. Men hur gör man då?

Här på vår klimatsajt får du verktygen: ✔️ Checklista för att kartlägga er miljöpåverkan ✔️De 5 stegen för att bli en klimatsmart chef ✔️Experternas bästa råd ✔️Inspiration

Steg 4) Följ upp – och fira!

Fira uppnådda mål och delmål. Belöna er med till exempel en kul fest när ni på ett år har minskat flygandet med en tredjedel eller när ni slutit avtal med en leverantör som bara använder fossilfria transportmedel.

Exempel: När vi minskat flygresandet med 30 procent under tre månader jämfört med motsvarande tremånadersperiod förra året ska vi fira med en maskerad

Steg 5) Kommunicera!

Dela med er av era klimataktiviteter, både internt och externt. Oupphörligt. Det är avgörande för att lyckas. Det är också värdefullt eftersom det inspirerar andra företag att följa efter. Det ni kommunicerar måste inte vara perfekt, berätta gärna om när höga ambitioner krockar med den krassa verkligheten.

Låt också medarbetarna agera klimatambassadörer. Uppmuntra dem att dela klimataktiviteterna i sina egna kanaler, men tvinga dem inte. Håll tät kontakt med kommunikationsavdelningen genom hela klimatresan så att de känner sig involverade och kan bidra med sin expertis.

Källor: Fossilfritt Sverige, Sustainergies, IPCC-rapporten, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, SB Insight.

GRATIS MALL: Kartlägg och fyll i – för att bli mer klimatsmart!

Ta reda på hur det ser ut idag på ditt företag och din avdelning. Kartlägg vad ni redan gör för att minska klimatpåverkan.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden