5 chefsmisstag som saboterar arbetsglädjen

Chefer kan snuva sina medarbetare på arbetsglädje och förhindra att de känner arbetstillfredsställelse och motivation på jobbet, enligt Fast Company. Här är de fem vanligaste misstagen som chefer gör.

Motivation
Publicerad

Som chef har du stort inflytande över hur glada och nöjda dina medarbetare är. Även om det är medarbetarnas eget ansvar till stor del, har du ett finger med i spelet.

Detta är de fem vanligaste misstagen som chefer gör, enligt Fast Company.

1. Är frånvarande och undviker att återkoppla

Studier visar att ett av de bästa sätten att vinna medarbetarnas tillit och uppmuntra goda prestationer är att vara synlig och tillgänglig på jobbet. Chefer som återkopplar, avslutar loopar och svarar på förfrågningar får dessutom medarbetarna att känna sig trygga och respekterade, vilket resulterar i att de presterar bättre.

2. Missar att betona mål och visa tacksamhet

Människor behöver få veta att deras arbete leder till något meningsfullt och känna sig uppskattade för sina ansträngningar. Det kan tyckas självklart, men bara för att man själv har hela bilden klar för sig är det lätt att glömma bort att inte alla har det.

3. Misslyckas med att ge medarbetarna utmaningar

Att anstränga sig, utmana sina kunskaper och lära nytt är nyckelkomponenter för att känna lycka. Som chef kan man lätt bli för överbeskydd­ande och försöka göra det för lätt för medarbetarna, genom till exempel för mycket kontroll eller mikromanagement.

4. Prioriterar inte teamet

Ibland anstränger man sig som chef hårt för att skapa riktigt goda relationer till de olika individerna, och undervärdera medarbetarnas relationer till varandra i teamen. Relationer är viktiga och genom att medarbetarna bygger starka band till varandra byggs arbetsglädje och en gemensam önskan att nå uppsatta mål.

5. Håller tillbaka information

Avsaknad av information skapar stress och osäkerhet hos medarbetarna. Även om du inte kan ge klara besked är det viktigt att vara tydlig och transparent med vad som är på gång, vilka frågor som är i luften och hur företaget går tillväga för att söka svar på dessa frågor.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden