4 orsaker: Därför ökar interimsuppdrag allas kunskap

Högre förändringstakt i näringslivet ökar efterfrågan på interimschefer. Och det finns mycket att vinna: En mottaglig organisation kan lära mycket av interimsledarskapets kompetens och allt fler chefer ser en karriär med större frihet.

Ledarskap
Publicerad
Illustration: Øivind Hovland

Interimschefen har fått ett uppsving. Antalet chefer som kommer in på företagen med tidsbegränsade uppdrag har nämligen ökat de senaste tio åren.  

Tillfälliga chefsuppdrag är inte längre något man tar nära pensionsåldern efter en lång chefskarriär. Interimscheferna blir allt yngre, det har utvecklats till en karriär i karriären.  

Den ökade efterfrågan på tillfälliga chefer beror på högre arbetstakt och slimmade organisationer.

Men framför allt beror den på de allt snabbare förändringar som bolag måste göra för att överleva. Det ställer krav på ny specialistkunskap – och då kan en interimschef vara den perfekta resursen.

Illustration: Øivind Hovland

Viktoria Rubin är doktorand i organisationspedagogik vid Stockholms universitet och undersöker nu hur organisationer påverkas och utvecklas med hjälp av interimschefer.

”Det är vedertaget att man anlitar interimschefer för att de har en specifik kompetens. Man har sett att det ger resultat, men processen för hur det går till har inte undersökts. Det är det jag tittar på nu – hur kunskapen kommer till nytta i organisationen.” 

Viktoria Rubin har fokuserat på första linjen-chefer och chefer en nivå över dessa. Det är den vanligaste befattningen för en interimschef, oavsett bransch.  

En av fördelarna med interimschefer för organisationen är att kollegerna inte upplever något hot från den här personen, menar Viktoria Rubin.  

”De ska inte pinka in revir och traktar inte efter positioner som kanske blir lediga, så det är lättare för interimschefer att få gehör för nya initiativ.” 

När Viktoria Rubin specifikt tittade på interimschefer som sitter i ledningsgruppen såg hon också att den fria rollen medför flera fördelar.

Till exempel kan interimschefen lyfta saker som andra inte vågar lyfta för att de inte vill utmana framtida karriärmöjligheter – ofta sitter också deras egen lönesättande chef i ledningsgruppen.  

”Om personen är schysst, stabil och går att lita på, då blir man mottaglig för mer kunskap och förändringsförslag.” 

”Interimschefen kan komma in som en frisk fläkt och påpeka problem och saker som behöver förändras. Och andra i ledningsgruppen kan då haka på utan att behöva vara den som säger det. Interimschefen uppskattas just för sin fria roll.”

Men många medarbetare kan också bli väldigt skeptiska till en tillfällig chefs­lösning.

”Särskilt om organisationen har haft det turbulent innan, vilket ofta är fallet när en interimschef kommer in, eftersom det kan bero på att den tidigare chefen inte har skött sitt uppdrag utan fått gå”, säger Vik­toria Rubin.

4 orsaker till att interimsuppdrag kan öka organisationens kunskap

1. Tydligt leveransfokus

Organisationen tvingas tydliggöra uppdraget. Som interimschef har man oftast ett smalare uppdrag än den ordinarie chefen. Det gör det lättare att fokusera på den konkreta uppgiften och säga nej till andra saker. Det medför i sin tur att uppgifterna faktiskt blir genomförda med en tydligare kunskapsöverföring som resultat.

2. Tydlig tidsbegränsning

Den begränsade tiden, ofta 6–12 månader, ger en tydlig deadline, men också kraft att hålla ut och verkligen genomföra det ofta svåra uppdraget som kan möta motstånd i organisationen. Interimschefen kan räkna ner mot ett slutdatum.

3. Kulturell distans

En tillfällig chef kan se verksamheten med andra ögon, och upptäcka oproduktiva processer, till exempel hur möten hanteras. Hen kan också komma med förslag på förbättringar som inte är direkt beställda av organisationen, men det kräver förstås att organisationen är mottaglig för det.

4. Neutralitet

En interimschef upplevs inte som ett hot, och är inte bakbunden och påverkad av olika relationer inom företaget. Inte heller känner den sig tvungen att ta hänsyn till informella ledare. Det är lättare att få gehör för nya idéer, driva igenom svåra beslut och stora förändringar när man inte behöver ta hänsyn till ”hur man brukar göra” och vad man ”alltid” har gjort.

Så det finns en stor potential för en interimschef att göra skillnad i en organisation, men för att det ska kunna ske måste det också finnas en mottaglighet i organisationen.

Psykologisk trygghet är en grundförutsättning vid allt lärande.

I den här situationen åstadkommer man det när medarbetarna uppfattar att interimschefen vill väl, att hen kan göra så att det blir bra, eller till och med bättre, för medarbetarna. Ofta kommer tryggheten också när de märker att interimschefen kan sin sak, berättar Viktoria Rubin.

Illustration: Øivind Hovland

”Om personen är schysst, stabil och går att lita på, då blir man mottaglig för mer kunskap och förändringsförslag. Att kunna sin sak är såklart en förutsättning, men att överföra kunskap handlar mycket om de mellan­mänskliga faktorerna.”

Den kunskap som överförs handlar dels om att medarbetarna kan få ny förståelse för olika rutiner och arbetssätt i organisationen, dels om kon­kret arbete. Till skillnad från en konsult, som ger råd om hur något ska göras, utför interimschefen för­ändringarna konkret tillsammans med medarbetarna i det dagliga arbetet, vilket kan leda till att man etablerar en ny kunskapsdelning i organisationen.

”Det har jag sett i flera av de uppdrag som jag har följt, att interimschefen hittar nya sätt att jobba vad gäller kontaktytor, rutiner samt hur man delar kunskap. Om medarbetarna själva kan fortsätta ge varandra kunskap, då har man ökat organisationens kapacitet.”

3 steg – behåll interimschefens kunskap

  1. Ta tillvara interimschefens nya syn på och förståelse för organisationen.
  2. Inför nya rutiner samtidigt som förändringen genomförs.
  3. Fortsätt den kunskapsdelning som interimschefen påbörjat.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.