”Chief” vaddå? 4 chefstitlar som skapar förvirring

Manager, senior coach eller CTO? Chefstiteln får allt större utrymme. Men titelinflationen skapar bara förvirring och oseriösa löneskillnader, varnar ledarskapsexperten Björn Lindqvist.

Karriär
Publicerad

1. C-titlar

Chief Technology Officer (CTO), Chief Human Resources Officer (CHRO) och Chief Financial Officer (CFO). Det är titlar som indikerar ansvar på hög nivå, men som enligt Björn Lindqvist ofta används slarvigt.

”Om en CTO inte sitter i ledningsgruppen eller inte tar sitt chefs- eller ledningsansvar på allvar så har något blivit fel. En ’team lead’ eller ’senior engineer’ kan vara väldigt kompetent men bör inte utan eftertanke ges titeln CTO om det inte medför att personen också får mer ansvar. Dessutom kan personen som fick den högre titeln få en chock när den senare vill byta jobb och får höra att kvalifikationer och erfarenheter är otillräckliga”, säger han.

2. Manager

Ibland översätts det till chef, medan det engelska ordet ”manage” kan betyda allt från hantera till förvalta och uppnå. Vad menas med manager i just din organisation? 

”Om det betyder chef, är det då organisatorisk chef, lönesättande chef, båda delarna eller ingetdera som åsyftas? Eller är det egentligen arbetsledare utan chefsansvar det handlar om? Är det en chefsroll som passar in i den övriga organisationen? I vissa organisationer är ’manager’ en hög roll med väldigt mycket ansvar som ställer stora krav på erfarenhet, kunskap och ansvarstagande, medan det i andra organisationer kan vara den första ledarrollen som en person med begränsad erfarenhet kan få prova på – som gjort för missförstånd och problem”, säger Björn Lindqvist.

3. Senior-titlar

Senior rådgivare, senior communication specialist, senior director … Ordet ”senior” ska signalera särskilda insikter och erfarenheter – men visar sig i praktiken kunna betyda vad som helst och ingenting, menar Björn Lindqvist.

”Kanske ville någon ha en fin titel för att påvisa en hierarkisk skillnad eller motivera en högre lön? Eller var det för att personen faktiskt är senior i sin erfarenhet, sitt beteende och sitt bidrag till organisationen? Det är ofta väldigt oklart.”

4. Coach

Innebörden av titlar där ordet coach ingår är ofta oklar till att börja med. Samma coach-titel kan dessutom skilja sig åt betydligt mellan olika organisationer.

”Därför har rollen inte alltid fungerat så väl som den kunde ha gjort, det har jag sett vid flera tillfällen. Det finns coachcertifieringar och coachutbildningar med helt olika innehåll och helt olika syften i flera olika branscher, vilket knappast gör saken tydligare”, säger Björn Lindqvist.

Så motar du titelinflationen – 3 tips från Björn Lindqvist

1. Se till att ha strukturer. Gör dessa enkla och tydliga. Varje anställd bör kunna förklara titlars innebörd, och veta skillnaden i graden av ansvar.

2. Ha en plan. Ta inte löst underbyggda beslut om lön och titel för varje individ. ”Som arbetsgivare har vi ett ansvar för att bygga fungerande organisationer och inte orsaka oskäliga löneskillnader.”

3. Krydda inte med titlar i stället för lön. Befordra inte personer som inte uppfyller de beslutade kraven. Anställ inte personer som kräver mycket högre lön än vad strukturen klarar av. ”Att dölja oskäliga löneskillnader bakom titeltrixande är inte seriöst.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden