3 av 5 chefer föredrar fysiska anställningsintervjuer

Digitala rekryteringar är här för att stanna – det har blivit allt mer tydligt. Något som chefer och rekryterare vittnar om är både smidigare och tidseffektivt. Samtidigt uppger 57 procent att de föredrar att träffa kandidaten fysiskt.

Rekrytering
Publicerad

Att arbetsmarknaden har digitaliserats har inte undgått någon – och i och med det även rekryteringarna.

Positiva aspekter såsom att digitala anställningsintervjuer och rekryteringsprocesser är mer tidseffektiva för cheferna (15 procent), kontrasteras däremot av upplevda nackdelar som att det är svårare att få en rättvis bild av den arbetssökande (68 procent).

Det framgår av Rekryteringsrapporten 2022 genomförd av Workspace Recruit.

Men Lisa Alsterberg, RecTech-konsult på Workspace Recruit, håller inte med. Hon menar att digitala intervjuer och processer inte ska behöva vara ett problem utan – tvärtom – är lösningen på att hitta vass personal. Bland annat nämner hon aspekter som anonymiserade rekryteringsverktyg.

”Det bidrar till en mer rättvis rekrytering med fokus på matchning av konkreta fakta som kunskap och erfarenhet och inte på kön, ålder eller hur pass charmerande ditt leende är. Digitalisering är inte problemet utan lösningen för en förenklad, fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering,” säger hon i en kommentar.

Många av de 531 chefer och rekryterare som medverkat i undersökningen uppger däremot att digital rekrytering leder till mindre personlig kontakt (65 procent), större utrymme för missförstånd (51 procent), risk för misstolkning av tonalitet och kroppsspråk (47 procent) och risk för tekniska problem (27 procent).

Två av tre (57 procent) svarar också att de föredrar fysiska intervjuer framför digitala. En paradox i sig, då den största utmaningen som nämns är att tiden inte räcker till för att intervjua ansökanden (26 procent).

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden