Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Nominering

Nomineringen för Årets Chef 2023 är stängd.

Kriterier vi tittar efter bland de nominerade:

Pristagaren ska ha dokumenterat bra erfarenhet och ha haft flera olika chefsroller.

Pristagaren ska ha visat goda resultat i de verksamheter som hen har varit ansvarig för.

Pristagaren ska ha varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.

Vidare ska pristagaren vara en bra ledare med goda referenser från chefer och underställda kring ledarskapet.

Pristagaren är en förebild för andra genom att leda hållbart och med goda värderingar.

Pristagaren ska kunna vara en god ambassadör för Sveriges chefer och en förebild för nästa generations chefer.