Årets Chef

Priset delas ut av Chef vid evenemanget Årets Chef i mars. Prisets syfte är att lyfta fram och belöna goda exempel bland Sveriges chefer och sprida deras budskap om det goda ledarskapet. På denna sida kan du läsa mer om vilka kriterier vi tittar på när vi utser Årets Chef.

Hur mäter vi bra ledarskap? 

När vi på Chef talar om det goda ledarskapet så gör vi det utifrån Chefs 9 punkter till ett gott ledarskap. De nio punkterna ligger till grund för granskningarna av toppchefer i Cheftestet i varje nummer av tidningen Chef

Kriterierna för Årets Chef och den omfattande intervju- och researchprocessen är grunden när den namnkunniga juryn till Årets Chef tar fram de tre slutfinalisterna och utser Årets Chef. I de diskussionerna lyfts också de delar av ledarskap som Chefs 9 punkter handlar om.

Kriterier Årets Chef

  • Pristagaren ska ha dokumenterat bra erfarenhet och ha haft flera olika chefsroller.
  • Pristagaren ska ha visat goda resultat i de verksamheter som hen har varit ansvarig för.
  • Pristagaren ska ha varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.
  • Vidare ska pristagaren vara en bra ledare med goda referenser från chefer och underställda kring ledarskapet.
  • Pristagaren är en förebild för andra genom att leda hållbart och med goda värderingar.
  • Pristagaren ska kunna vara en god ambassadör för Sveriges chefer och en förebild för nästa generations chefer.

Maria-Pia Hope, advokatfirman Vinge, blev Årets chef 2022.

”Med utmärkelsen Årets Chef vill vi lyfta fram en chef som sticker ut och är en förebild. En chef med patos och personlighet som inspirerar andra till gott ledarskap och goda resultat i vardagen.”

Tidningen Chef