Här är Årets bästa chefer 2020!

Årets Chef

Håkan Lundstedt, vd och koncernchef, Synsam

En chef som vitaliserar de branscher hen verkar i, som väcker engagemang och skapar innovation och där det okonventionella blir självklart. Låter alla veta att hen står stadigt i sina värderingar och i sin strategi, är både disruptiv och finurlig, visar engagemang för medarbetare, teamet och hållbarhet, vilket skapar ringar på vattnet långt ut i samhället. Detta är en ledare som skapat en vinnarkultur med sikte på att bli bäst i världen – och då vill hen ta med sig hela teamet upp på prispallen.

Läs mer

Årets Hederspristagare

Anna Ryott, ordförande Summa Equity

I en tid när alla pratar om att göra skillnad har denna ledare vigt hela sin karriär åt att förbättra världen. Med ena benet i näringslivet och det andra i den ideella sektorn har hon skapat sig en unik position som affärsaktivist. Hon har axlat roller som biträdande generalsekreterare för Unicef Sverige och generalsekreterare för SOS Barnbyar, vd för Swedfund och har som första svensk utsetts till ledamot i FN:s entreprenörsråd.”Nu övertygar hon investerare att förstå lönsamheten med att driva hållbara affärer. När klimathot och digitalisering utmanar affärsmodellerna visar denna hederspristagare vägen framåt genom att ständigt öppna nya dörrar.

Läs mer

Årets HR-chef

Ida Troive, HR-chef, Parks and Resorts & Gröna Lund

En chef som under en längre tid har gjort kultur, värderingar och samhällsnytta till affärsnytta på ett nytt, attraktivt och flexibelt sätt. Hen har skapat nya och inspirerande sätt att visa vägen för andra inom ett, i allra högsta grad, aktuellt område. Många vittnar om en lösningsorienterad, nytänkande och autentisk ledarstil som uppskattas av ledningen såväl som de anställda. Denna ledare kombinerar det mänskliga med det affärsmässiga vilket adresserar några av de viktigaste utmaningarna i samhället just nu.

Läs mer

Årets Hälsofrämjande Chef

Roland Flaig, managing director Nordics, RWE Renewables Sweden

Denna chef vet att medarbetarhälsan är kopplad till företagets framgång och resultat. Hen har infört mätetal för hälsa som följs upp tillsammans med övriga affärsmål. Hälsostrategin är affärsstrategin. För denna ledare är medarbetarnas livskvalitet huvudmålet. Hen har utvecklat utbildningsprogram i hållbart ledarskap, vilket hjälper såväl chefer som medarbetare att leva och leda hållbart. Med psykologens perspektiv jobbar vår vinnare tydligt via ledarskapet med psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer

Årets Innovativa Ledare

Niclas Gerdbo, chef PKC Syd, Polismyndigheten

Här är en chef vars ledarskap hämtar kraft i ambitionen att ständigt överträffa allmänhetens förväntningar. Hen hämtar sin inspiration från oväntat håll och med nyskapande metoder. Med mod, energi och uthållighet har vår vinnare förändrat sin organisation genom att odla en ny kultur och därmed skapat märkbar och mätbar förändring som gynnar både medarbetarna och samhället.

Läs mer

Årets Mångfaldschef

Shervin Razani, vd och grundare Jurek rekrytering och bemanning

När andra fastnar i skrivbordsprodukter för att driva mångfaldsarbete utgår denna ledare från sin genuina övertygelse och bygger en lönsam och inkluderande kultur på lika villkor för alla. Denna ledares livsverk förändrar organisationer, tar ton för mångfald och utmanar näringslivet. Vår vinnare tappar hellre en affär än ruckar på sina värderingar, vilket skapat ett bolag där både kunder och medarbetare känner en stolthet och stannar kvar.

Läs mer