Har du Sveriges bästa chef?

Nomineringen är stängd. Nomineringen för Årets Chef 2023 öppnar i augusti.

För 21.e året i rad uppmärksammar och belönar vi de som utvecklar människor och verksamheter, de som hittar nya vägar, har mod och skapar engagemang och inspirerar.

chefgalannystjarna

Prisets syfte

Med utmärkelsen Årets Chef vill vi lyfta fram och belöna goda exemplen bland Sveriges chefer och sprida deras budskap om det goda ledarskapet.

Priset delas ut till en chef som sticker ut och är en förebild för nästa generations chefer. En chef med patos och en personlighet som inspirerar andra till gott ledarskap och goda resultat i vardagen. Priset delas ut av Chef.

chefgalannystjarna

Kriterier

  • Pristagaren ska ha dokumenterat bred erfarenhet och ha haft flera olika chefsroller på olika nivåer.
  • Pristagaren ska ha visat goda resultat i de verksamheter som hen har varit ansvarig för.
  • Pristagaren ska ha varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.
  • Pristagaren ska ha goda referenser från chefer och underställda kring ledarskapet.
  • Pristagaren är en förebild för andra genom att leda hållbart och med goda värderingar.
  • Pristagaren ska kunna vara en god ambassadör för Sveriges chefer och en förebild för nästa generations chefer.

Jury

Cecilia Norrby

Redaktionschef, Chef (Ordförande)

Ashkan Pouya

Serieentreprenör och medgrundare, Serendipity Group

Katarina Berg

CHRO, Spotify

Linda Waxin

Co-founder, Ownershift

Leif Denti

PhD, Göteborgs Universitet

Lena Olving

Styrelseledamot

Henrik Martin

VD, Stardust Consulting