Finalister Årets Chef 2021

Vinnaren av Årets Chef presenterades på evenemanget Chef 2021 den 11 mars.

Vinnare: Micael Bydén – Överbefälhavare

Med ett unikt värderingsstyrt ledarskap har han styrt från nedskärningar till tillväxt och ökat förtroendet såväl internt som externt. Denna chef har framgångsrikt arbetat för mångfald och bidragit till att verksamheten idag ses som en attraktiv arbetsplats.
Med en närvaro utöver det vanliga i såväl det lilla mötet, som i det stora sammanhanget, värnar han den mellanmänskliga relationen och samlar respekt i alla led. En modern, modig och mogen förändringsledare av rang.

Läs vinnarintervjun här

Finalist: Heléne Mellquist – VD, Volvo Penta

En orädd och kommunikativ chef som bevisat gott ledarskap i flera positioner, i en komplex organisation och konkurrensutsatt bransch.
Med empowerment och inkluderande som redskap har hon brutit barriärer och är idag unik i sin roll inom sin verksamhet. Hon har byggt en jämställd ledningsgrupp i en konservativ miljö och visat på positivt resultat såväl finansiellt som kulturellt. Detta är en sann förebild för det moderna ledarskapet.

Läs intervjun här

Finalist: Johan Carlson – Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Med ett komplicerat uppdrag och pressad från olika håll har han stått lugn och stadig i stormen och skapat arbetsro i extraordinära tider.
En chef som verkar genom tillit och med stark integritet. Saklig, tydlig och pedagogisk skapar han trygghet i organisationen och backar upp sina medarbetare. Ett ledarskap som både prövats och klivit fram i coronakrisen.

Läs intervjun här