vinnare2

Så var Chefgalan 2019

För 17:e året i rad arrangerade vi Chefgalan – Sveriges viktigaste ledarskapsgala. Under en enastående dag samlade vi chefer på alla nivåer, från olika branscher, från norr till söder.  Tillsammans med våra medarrangörer lyfte vi fram och belönade de chefer och ledare som utmärkt sig mest i sitt ledarskap under året.

Chefgalan är en unik blandning av nytta, nätverkande och inspiration! Dagen bestod av ett eftermiddagsseminarium med spännande scengäster. Sedan följde en galamiddag där priserna Årets Chef delades ut i sex olika kategorier samt Årets Hederspris. Cissi Elwin och David Sundin ledde Chefgalan 2019.

 

Årets tema: Från stämpelklocka till cyberledarskap

Arbetslivet har förändrats i grunden de senaste åren. Den fysiska arbetsplatsens gränser blir allt mer suddiga. Dockningsbara kontor och fria arbetstider förändrar synen på vad som är arbete och vad som är fritid. Som chef ska du leda grupper som sällan befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt. Kanske inte ens i samma land. Andelen medarbetare som väljer att vara ”gigare” istället för fast anställda växer – hur ska du som chef leda dessa frilansare mot samma långsiktiga mål som dina fast anställda?

Hur skapar man identitet och bygger kultur med så olika typer av anställningsformer hos medarbetarna? Och finns det egentligen några digitala hjälpmedel som underlättar det flexibla ledarskapet, på riktigt? Chefgalan 2019 riktar ljuset mot de nya kraven på individanpassat ledarskap.

  • Kl 16.00–18.00 Lärorikt eftermiddagsseminarium med framgångsrika ledare

Några av Sveriges mäktigaste och mest erfarna ledare var inbjudna till ett inspirerande eftermiddagsseminarium. Vi hörde bland andra partiledaren Annie Lööf, språkresemogulen Bertil Hult och framgångsföretagaren Jan-Olof Jacke berätta om utmaningar, lärdomar och varför bra ledarskap är viktigare än någonsin.

  • Kl 18.00–22.00 Galamiddag och prisutdelning till årets bästa chefer

Scenprogrammet övergick i en underhållande galamiddag med prisutdelning där årets främsta ledare uppmärksammade. Priset för Årets Chef delades ut i sex olika kategorier samt Årets Hederspris.

Bilder från Chefgalan 2019

Årets vinnare

Årets Chef

Stefan Vilkman

Han har med innovation och nytänkande skapat en arbetsplats i framkant där människor trivs och utvecklas. Vår vinnare har skapat fantastiska resultat i en miljö som är komplex och ifrågasatt. Årets chef är en vardagshjälte i en utsatt chefsroll med en enorm samhällsutmaning. Han är en förebild inom ledarskap och bygger samtidigt förutsättningar för framtidens ledare – varje dag.

Läs mer

Årets Hederspris

Bertil Hult

Trots att han själv lider av dyslexi och hoppade av gymnasiet har denna entreprenör skapat världens största privatägda utbildningsbolag. Idag har språkresebolaget han startade i källaren till sitt studentboende vuxit till en global koncern i 114 länder med 52 000 anställda. Årets hederspristagare går till en företagsledare vars livsverk har öppnat upp världen genom utbildning och bidragit till barn och ungdomars utveckling inom språk och kultur över nationsgränserna.

Läs mer

Årets HR-chef

Cecilia Lundin

Hon har lyckats skapa ett starkt engagemang för HR och gjort plats för strategiskt HR-arbete i hela sin organisation. Hon har drivit igenom digitalisering, gemensamma arbetssätt och ett kulturellt förändringsarbete där självledarskap varit en ledstjärna. Här har vi en kommunikativ ledare med mångfald i fokus som sjösatt nya former för medarbetarsamtal, nytt ledarutvecklingsprogram och en helt ny ledarskapsplattform.

Läs mer

Årets Hälsofrämjande chef

Ramin Kabiri

Denna ledare har med stor lyhördhet tagit sig an utmaningarna i sin organisation med hjälp av hälsofrämjande ledarskap. Hen tror inte på standardlösningar utan erbjuder var och en av sina anställda individuell hjälp. Hen har lyckats vända en hårt ansträngd verksamhet till enastående resultat genom att prioritera omsorg om medarbetare, team, boende och anhöriga. Ett ledarskap som genomsyras av kampsport, filosofi, passion för konst och en helhetssyn på människan.

Läs mer

Årets Ledarskapsinsats

Tobias Lindblom

Han har visat prov på ett ledarskap som står pall i den mest pressade av situationer, med moraliskt svåra beslut som behöver fattas på sekundbasis. Detta är en ledare som har nått fram med sitt trygga och tydliga ledarskap till både civil och militär personal i en multinationell insatsmiljö. Under direkt livsfara har han axlat ett stort ansvar och vågat stiga fram till ledarskapets främsta gränslinjer. Ett ledarskap som på ett utomordentligt sätt har representerat såväl Försvarsmakten som Sverige.

Läs mer

Årets Innovativa Ledare

Jessica Nordlander

Med glöd, eftertanke och en stor portion mod har hon lyckats med en utmanande digital transformation. Det är lätt att vara innovativ i en ny digital organisation, men det verkliga testet för en ledares förmåga är att omvandla en anrik analog rörelse. Detta har vår vinnare gjort, samtidigt som hon reflekterar kring vad ledarskap är idag, vad vi kan lära oss av det förgångna och vad som är värt att ta med sig in i framtiden.

Läs mer

Årets Mångfaldschef

Nyamko Sabuni

Denna ledare sporras av motgångar och tror att förändring alltid är möjligt. Hen har inte bara visat att kompetens är viktigare än bakgrund och personlighet. Hen har också bevisat att mångfaldsarbete bidrar till tillväxt. I en tid där det behövs förebilder som visar mod har vår vinnare tagit initiativ till kraftfulla insatser för att bryta normer inom rekrytering såsom ”Ladies’ Month”. Här har vi en chef som tror stenhårt både på sig själv och sin organisation.

Läs mer