Priset Årets Hälsofrämjande chef

Priset delas ut av Euro Accident. Syftet med priset är att lyfta fram och belöna en chef som arbetar systematiskt med medarbetarnas hälsa och på så sätt har skapat en framgångsrik organisation med hållbara medarbetare.

Årets finalister 2020:

Roland Flaig, Managing director Nordics RWE Renewables Sweden

Denna chef vet att medarbetarhälsan är kopplad till företagets framgång och resultat. Han har infört mätetal för hälsa som följs upp tillsammans med övriga affärsmål. Hälsostrategin är affärsstrategin. För denna ledare är medarbetarnas livskvalitet huvudmålet. Med psykologens perspektiv jobbar han tydligt via ledarskapet med psykisk och fysisk hälsa. Han har utvecklat och driver utbildningsprogram i hållbart ledarskap, vilket hjälper såväl chefer som medarbetare att leva och leda hållbart.

Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef Bostads AB Mimer

Stort personligt engagemang, ett nära ledarskap och gedigen omtänksamhet sammanfattar denna chef, som omsätter sina hälsomål till praktisk handling. Hon erbjuder medarbetarna ett ovanligt brett spektrum av stöd för att få hela livet att fungera. Personligen bidrar hon aktivt till samhället och social hållbarhet både på och utanför jobbet. Hon har genomfört ett avgörande skifte från rehabiliterande till hälsofrämjande arbete med ett fantastiskt resultat.

Katarina Roddar, Personaldirektör PWC

Denna chef förenar affärsfokus med ett stort hjärta. Hon brinner för hälsofrågor och har lyckats skapa engagemang och glädje kring hälsa för hela företaget. Genom att genuint leva värderingarna skapar hon förutsättningar för hållbarhet och trivsel i varje handling hon gör. Det här är en ledare som har mod och målmedvetenhet att utmana organisationen genom att driva en sund och framgångsrik hälsokultur.

thomaspetersson2

Därför står vi bakom priset

Euro Accident tror att nyckeln till framgång för framtidens organisationer är att ha chefer som leder, styr och utvecklar verksamheten med medarbetarnas hälsa i fokus. En chef har idag ett långtgående ansvar för medarbetarnas hälsa. En av chefens viktigaste uppgifter är att i tid fånga upp och agera på signaler på ohälsa som kan leda till en lång sjukskrivning, oavsett om orsakerna finns på eller utanför arbetsplatsen. Vi på Euro Accident bidrar med våra försäkringar och kunskaper. Tillsammans skapar vi hållbara medarbetare som kan arbeta och få ihop sin tillvaro.

Thomas Petersson, vd, Euro Accident

euro_accident_logo_margin-left-and-right

Prisets syfte

Euro Accident tror att nyckeln till framgång för framtidens organisationer är att ha chefer som leder, styr och utvecklar verksamheten med medarbetarnas hälsa i fokus. Med priset vill vi lyfta fram och belöna en chef som arbetar systematiskt med medarbetarnas hälsa och på så sätt har skapat en framgångsrik organisation med hållbara medarbetare.

chefgalannystjarna

Kriterier

  • Pristagaren kartlägger hälsan på grupp- eller organisationsnivå och sätter upp mål som stöttar verksamhetsplanen
  • Pristagaren investerar i hälsa och följer upp resultaten
  • Pristagaren har såväl medarbetarnas fysiska som psykiska välmående som drivkraft
  • Pristagaren är en ledare som ser och vågar agera på tidiga signaler på ohälsa
halsa

Jurygrupp

Från vänster:
Peter Wallin, vd, HPI
Ordförande: Maria Grudén, ceo, Great Place to Work
Ramin Kabiri, biträdande enhetschef, Bromma Stadsdelsförvaltning (Årets Hälsofrämjande chef 2019)
Alexander Holmberg, ledarexpert inom chefsutveckling & kommunikation, LEDARBILDARNA
Annika Dopping, kommunikatör och hållbarhetsspecialist, Annika Dopping & CO AB
Cecilia Jönsson, Experis
Fredrik Bengtsson, leg psykolog & vd, Haga Livscenter
Marie Fristedt,
 produktchef hälsa, Euro Accident

Var med och hylla det goda ledarskapet!