Årets Chef

Priset delas ut av Chef vid evenemanget Årets Chef i mars. Prisets syfte är att lyfta fram och belöna goda exempel bland Sveriges chefer och sprida deras budskap om det goda ledarskapet.

”Med utmärkelsen Årets Chef vill vi lyfta fram en chef som sticker ut och är en förebild. En chef med patos och personlighet som inspirerar andra till gott ledarskap och goda resultat i vardagen.”

Tidningen Chef

Kriterier

  • Pristagaren ska ha dokumenterat bra erfarenhet och ha haft flera olika chefsroller.
  • Pristagaren ska ha visat goda resultat i de verksamheter som hen har varit ansvarig för.
  • Pristagaren ska ha varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.
  • Vidare ska pristagaren vara en bra ledare med goda referenser från chefer och underställda kring ledarskapet.
  • Pristagaren är en förebild för andra genom att leda hållbart och med goda värderingar.
  • Pristagaren ska kunna vara en god ambassadör för Sveriges chefer och en förebild för nästa generations chefer.

Maria-Pia Hope, advokatfirman Vinge, blev Årets chef 2022.