Här är åldersgruppen – där jobbstressen är störst: ”Hög belastning”

Är du mellan 30 och 49 år? Då är risken större att du upplever en stress i vardagen, visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Hälsa
Publicerad

Nästan 3 av 10 av Sveriges sysselsatta säger att de haft besvär som ångest, bristande koncentration, sömnstörningar och glömska till följd av arbetet det senaste året.

Och det är fler kvinnor än män, visar en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort.

Det är sysselsatta i åldrarna 30 till 49 år är de som drabbas mest. Åldersgruppen har mer besvär med symptom på depression, sömnstörningar och problem med koncentration i jämförelse med både yngre och äldre åldersgrupper.

Bland de som upplever besvär säger nästan 7 av 10 att det beror på för hög arbetsbelastning.

”Undersökningen av arbetsorsakade besvär ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Fotnot: Undersökningen bygger på 12 000 intervjuer med arbetsföra i åldern 16 till 74 år. Sedan 2006 görs en liknande undersökning vartannat år.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden