arbetsmiljo_hjarta_hand

6 bästa tipsen för att rivstarta med arbetsmiljöarbetet

31 mars började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. De nya reglerna har fått stor uppmärksamhet då de skärper kraven för det förebyggande arbetsmiljöarbete som arbetsgivare är skyldiga att bedriva.

Sveriges chefer har helt enkelt fått ett större ansvar när det gäller deras medarbetares hälsa.

Malin Strömberg, projektledare och sakkunnig i organisatoriska och sociala frågor på arbetsmiljöorganisationen Prevent, är en av Sveriges främsta experter på de nya reglerna. På Chefs seminarium i maj presenterade hon en lathund i sex steg för chefer och arbetsgivare som behöver arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöfrågorna:

1. ”Avsätt tid”
Många tror att arbetsmiljöarbetet löser sig självt – att konflikter eller orimlig arbetsbelastning ”går över”, menar Malin Strömberg:

”Det duger inte, det gör inte det. Ni måste hitta strategier för återhämtning, för kränkande särbehandling och så vidare. Det tar tid, det gör sig inte av sig självt.”

 

2. ”Utgå från SAM-snurran”
sam-snurran_prevent

Illustration: Prevent

Prevent rekommenderar att arbetsgivare organiserar arbetsmiljöarbetet efter den så kallade SAM-snurran (SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete):

a) Undersöka: Planera för undersökningen och samla in information.

b) Riskbedöma: Uppskatta graden av allvar hos de brister man funnit och värdera vilka som är viktigast att ta tag i och förbättra.

c) Åtgärda: Föreslå åtgärder, värdera effekten, upprätta en handlingsplan och genomföra åtgärderna.

d) Kontrollera: Kontrollera att åtgärderna genomförts och utvärdera om effekten uppnåtts.

(Läs mer om SAM-snurran på Prevents webbplats)

Malin Stromberg

Malin Strömberg, projektledare Prevent

Malin Strömberg: ”SAM-snurran är vedertagen och bra. Dessutom gillar Arbetsmiljöverket den! Om de kommer på inspektion och ni visar att ni jobbar systematiskt med detta kommer ni få guldstjärna, det kan jag lova.”

 

3. ”Glöm inte friskfaktorerna”
Arbetsmiljöarbetet blir inte lika givande om man bara undersöker bristerna, menar Malin Strömberg. Friskfaktorerna – det vill säga vad som faktiskt är bra – är minst lika viktiga:

”Grotta inte ned er för mycket i risk och brist, utan fokusera även på vad som faktiskt fungerar”, säger hon.

 

4. ”Använd rutiner och verktyg som redan finns”
Uppfinn inte hjulet igen – det finns redan en stor mängd kostnadsfria checklistor och verktyg tillgängliga, bland annat på Chefs samlingssida om de nya arbetsmiljöföreskrifterna och på  Prevents webbplats.

 

Att motverka psykisk ohälsa är ditt ansvar som chef. Har du koll?

På vårt seminarium den 2/2 får du veta allt du behöver av framstående experter inom området.

Läs mer och anmäl dig här

5. ”Involvera medarbetarna”
För att arbetsmiljöarbetet inte ska fastna i en dammig pärm med policydokument, behöver medarbetarna göras delaktiga i arbetet.

”Blir det här en produkt som ledningsgruppen eller cheferna skapar kommer ni får en ‘rygga tillbaka-reaktion. Det här måste ske i samverkan mellan chefer och medarbetare”, säger Malin Strömberg.

 

6. ”Skaffa kunskap”
Någon eller några chefer i organisationen bör gå en utbildning i arbetsmiljö för att arbetet verkligen ska få effekt.

”Känner man sig inte rustad behöver man gå en utbildning för att känna sig trygg. Chefer har också en arbetsmiljö! Ni måste också må bra – gör inte ni det kommer inte medarbetarna heller må bra”, säger Malin Strömberg.

Relaterade artiklar

ungaskador
Arbetsmiljö

Allt fler unga skadar sig på jobbet: ”Allvarligt”

Antalet unga under 25 år som skadar sig på jobbet ökar kraftigt. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket – som oroas av utvecklingen.
Annonssamarbete Chef + &frankly

”Chefer – se upp med de oskrivna reglerna”

Tuffa tider flyttar chefers fokus mot prestation och leverans. Företagskulturen kan hamna i skymundan.
”Tappa inte bort kulturbyggandet”, varnar hr-experten Lilian Ekelin på &frankly.

inflytande
Arbetsmiljö

Undersökning: Så stort inflytande har kollegerna – i våra liv

Känns det som att jobbet styr ditt liv? En undersökning visar nu att bara familj och vänner har större inflytande än kollegerna.
byra
Arbetsmiljö

Hon blev utsatt för härskartekniker – i 3 år: "Ont i magen”

Nu har Anna-Karin Kask skrivit en bok i ämnet.

alkoholaa
Arbetsmiljö

Därför nobbar SVT alkohol på julbordet

Snart är det dags för julbord runt om på svenska arbetsplatser. Men på SVT har man valt att spola kröken och säger nej till alkohol på jullunchen.

frihet
Arbetsmiljö

Därför trivs vi svenskar på jobbet

95 procent – alltså fler än 9 av 10 medarbetare – trivs på jobbet. Det visar en ny omfattande undersökning som Avonova gjort.
kompass-2
Annonssamarbete Chef + Skandia

Trygg arbetsgivare lockar i osäkra tider

I tider av osäkerhet ökar behovet av trygghet.
”Det handlar om att vara en bra, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare”, säger Mattias Munter på Skandia.

gratismat
Arbetsmiljö

Gratis mat på jobbet – en stressfälla för personalen

Fria måltider på jobbet. En dröm för många – men nu varnar stressexperter om att kontorskulturen kan drabba medarbetarnas och chefernas hälsa.