6 bästa tipsen för att rivstarta med arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö
Publicerad

31 mars började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. De nya reglerna har fått stor uppmärksamhet då de skärper kraven för det förebyggande arbetsmiljöarbete som arbetsgivare är skyldiga att bedriva.

Sveriges chefer har helt enkelt fått ett större ansvar när det gäller deras medarbetares hälsa.

Malin Strömberg, projektledare och sakkunnig i organisatoriska och sociala frågor på arbetsmiljöorganisationen Prevent, är en av Sveriges främsta experter på de nya reglerna. På Chefs seminarium i maj presenterade hon en lathund i sex steg för chefer och arbetsgivare som behöver arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöfrågorna:

1. ”Avsätt tid”
Många tror att arbetsmiljöarbetet löser sig självt – att konflikter eller orimlig arbetsbelastning ”går över”, menar Malin Strömberg:

”Det duger inte, det gör inte det. Ni måste hitta strategier för återhämtning, för kränkande särbehandling och så vidare. Det tar tid, det gör sig inte av sig självt.”

 

2. ”Utgå från SAM-snurran”
sam-snurran_prevent

Illustration: Prevent

Prevent rekommenderar att arbetsgivare organiserar arbetsmiljöarbetet efter den så kallade SAM-snurran (SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete):

a) Undersöka: Planera för undersökningen och samla in information.

b) Riskbedöma: Uppskatta graden av allvar hos de brister man funnit och värdera vilka som är viktigast att ta tag i och förbättra.

c) Åtgärda: Föreslå åtgärder, värdera effekten, upprätta en handlingsplan och genomföra åtgärderna.

d) Kontrollera: Kontrollera att åtgärderna genomförts och utvärdera om effekten uppnåtts.

(Läs mer om SAM-snurran på Prevents webbplats)

Malin Stromberg

Malin Strömberg, projektledare Prevent

Malin Strömberg: ”SAM-snurran är vedertagen och bra. Dessutom gillar Arbetsmiljöverket den! Om de kommer på inspektion och ni visar att ni jobbar systematiskt med detta kommer ni få guldstjärna, det kan jag lova.”

 

3. ”Glöm inte friskfaktorerna”
Arbetsmiljöarbetet blir inte lika givande om man bara undersöker bristerna, menar Malin Strömberg. Friskfaktorerna – det vill säga vad som faktiskt är bra – är minst lika viktiga:

”Grotta inte ned er för mycket i risk och brist, utan fokusera även på vad som faktiskt fungerar”, säger hon.

 

4. ”Använd rutiner och verktyg som redan finns”
Uppfinn inte hjulet igen – det finns redan en stor mängd kostnadsfria checklistor och verktyg tillgängliga, bland annat på Chefs samlingssida om de nya arbetsmiljöföreskrifterna och på  Prevents webbplats.

 

Att motverka psykisk ohälsa är ditt ansvar som chef. Har du koll?

På vårt seminarium den 2/2 får du veta allt du behöver av framstående experter inom området.

Läs mer och anmäl dig här

5. ”Involvera medarbetarna”
För att arbetsmiljöarbetet inte ska fastna i en dammig pärm med policydokument, behöver medarbetarna göras delaktiga i arbetet.

”Blir det här en produkt som ledningsgruppen eller cheferna skapar kommer ni får en ’rygga tillbaka-reaktion. Det här måste ske i samverkan mellan chefer och medarbetare”, säger Malin Strömberg.

 

6. ”Skaffa kunskap”
Någon eller några chefer i organisationen bör gå en utbildning i arbetsmiljö för att arbetet verkligen ska få effekt.

”Känner man sig inte rustad behöver man gå en utbildning för att känna sig trygg. Chefer har också en arbetsmiljö! Ni måste också må bra – gör inte ni det kommer inte medarbetarna heller må bra”, säger Malin Strömberg.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden