Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

4 tips: Så tar du smartare beslut – med din grupp

”Ju fler kockar desto sämre soppa” är ett negativt talesätt. Men faktum är att du som chef kan vinna mycket på att inkludera fler i viktiga beslut. Här är 4 sätt för att lyckas.

Beslutsfattande
Publicerad
FOTO: Mikael Gustafsson

Som chef ingår det i dina arbetsuppgifter att ta beslut. Men ska du alltid fråga dina medarbetare vad de tycker först? Nej, inte alltid. Det menar i alla fall ledarskapsforskarna Victor Vroom, Philip Yetton och Arthur Jago som tittat på olika beslutsprocesser.

Om det är ett brådskande beslut som kräver snabbt agerande räcker det att du som enskild chef är tillräckligt kompetent. En förutsättning är att beslutet inte har långvarig effekt på organisationen. Men om det påverkar gruppens prestation och det finns många alternativ är det viktigt att rådfråga medarbetarna.

Det här är ämnet för boken ”Ensam eller stark” som släpps i september med Oskar Henriksson som huvudförfattare. Här är bokens bästa tips för att ta smartare beslut – utan att skapa konflikt i gruppen:

1) Vilka beslut ska ni ta tillsammans?

Semesterschemat eller vilka arbetstider som ska gälla på arbetsplatsen påverkar alla. Därför är det viktigt att alla också är delaktiga i besluten kring dessa frågor. När arbetslivsforskaren Catherine Heaney kollade på det här visade det att just delaktighet kan förebygga arbetsrelaterade sjukdomar.

2) Hur tar ni beslut tillsammans?

Förutom att arbetsmiljön blir bättre av gemensamma beslut får du som chef också mer kreativa medarbetare. Forskningsstudier visar på att avvikande åsikter bara frodas i en grupp där alla får vara med och bidra i viktiga frågor. Såna grupper blir mer innovativa och tar smartare beslut.

3) Får alla – oavsett kön – komma till tals?

Finns det en manlig norm på din arbetsplats? I så fall är det inte helt ovanligt. Forskning som Madeleine Heliman bedrivit visar att män ofta uppfattas som aktiva och självständiga. Kvinnor däremot beskrivs som hjälpsamma och omtänksamma. Det gör att det har högre status att vara självständig än hjälpsam. Du kan komma runt det genom att på möten utse en person som observerar hur mycket talartid kvinnor och män får. Undersök också responsen: Vilka får följdfrågor eller hur många nickar bekräftande det personen sagt?

4) Hur sätter ni mål för gruppen?

Om ni har ett mål – till exempel att få fler kunder,  hur når ni dit? Under ett möte när ni ska diskutera strategier är det viktigt att ha en mötesordförande som uppmanar alla att komma med idéer. Är du stressad att komma fram till något konkret kan du driva din egen agenda för hårt och därmed ta sämre beslut, visar en studier ledd av professor Amiram Vinokur. Inkludera därför fler när strategier ska jobbas fram.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden