4_risker_1800

4 risker med chefers brist på kompetens­utveckling

Kompetenta ledare ger friska och motiverade medarbetare. Dessutom leder bra chefer till hög lönsamhet. Trots detta är det svårt för chefer att få tid och budget för upskill. De som inte kompetensutvecklas riskerar istället att hamna på efterkälken och dra hela företaget med sig.

En lagom bra chef duger inte längre. En färsk undersökning som Chef låtit göra visar stora skillnader i engagemangsgrad hos anställda mellan de som menar att de har en bra chef och de som uppger att deras chef är utmärkt. Dessutom syns en tydligt ökad lönsamhet i företag med kompetenta chefer, medan de med svagare ledare istället backar ekonomiskt.

En artikel i Psychology Today slår fast att grundläggande ledarskapsförmåga ofta är en talang vi föds med, medan skillnaden mellan en bra och en utmärkt ledare snarare är en fråga om kompetensutveckling. Ändå prioriteras inte svenska chefers kompetensutveckling i den uträckning den borde – 37% av cheferna saknar eller känner inte till att det finns en budget för kompetensutbildning. Vilka risker löper då organisationer som inte sätter vidareutbildning högt på chefernas agenda?

 • Oengagerade och sjuka medarbetare
  Av den fjärdedel som i Chefs undersökning menar att de har en svag chef säger sig ingen vara engagerad i sin yrkesroll. I samma grupp är även sjukfrånvaron och stressnivåerna betydligt högre. Bland de medarbetare som istället bedömer att deras chef är utmärkt uppger 73% att de är engagerade på jobbet.
 • Lönsamheten går ner
  Gruppen som anser sig ha svaga chefer har sett en minskning av företagets lönsamhet med i snitt 17% under ett år. Respondenterna som uppger att de har en utmärkt chef har istället sett företagets lönsamhet öka med i snitt 16% under ett år.
Person i gul tröja som ser självsäker ut och pekar på sig själv

Läs också: Därför överskattar vi vår kompetens – fast vi inte tror det

 • Svårt att attrahera bra ledare
  Kompetens attraherar kompetens. En organisation kräver kunniga och kompetenta ledare för att locka till sig rätt medarbetare. I Chefs rapport menar lärandeexperten Pär Lager att en del av att vara en attraktiv arbetsplats är att erbjuda en miljö där medarbetarna kan utvecklas. Han säger att kompetensutveckling måste prioriteras och till och med schemaläggas för att säkerställa att den inte får stå tillbaka för annat.
 • Bli omsprungen
  Pär Lager säger också att halveringstiden för kunskap nu är fem år och att man helst ska lära sig snabbare än världen förändras. Han menar att andra länder har ett mycket tydligare sense of urgency kring kompetensutveckling än vad vi har i Sverige. De chefer som redan nu har god insikt i sina egna kompetensutvecklingsbehov (31%) kommer att ha ett ordentligt försprång när de väl får budget och tid till utveckling. För de chefer som inte kommit igång med att kartlägga sina kompetensgap är risken stor att hamna efter.

“Nu under coronakrisen har chefer verkligen satts på prov. Det har blivit tydligt vilka verksamheter som ger stöd till sina chefer att snabbt utveckla nya kompetenser och vilka som fått kämpa för att hålla sig flytande. Digitaliseringen har tagit enorma och bestående kliv framåt. Nu räcker det inte längre att vara en helt okej chef. Man bör kartlägga och prioritera vilka områden som behöver stärkas upp, och sedan säkra tid och budget finns för kompetensutveckling” säger Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chef.

Effektivisera investeringen – öka kompetensen hos flera chefer samtidigt

Patrick Costow menar att många borde utnyttja fördelarna med företagsanpassade utbildningar, där väl riktade insatser effektiviserar investeringen både tids- och budgetmässigt. I företagsanpassade utbildningar kan man höja kompetensen hos alla chefer på företaget samtidigt. När kursdeltagarna kan lyfta specifika utmaningar och använda sin egen vardag som underlag för diskussion och fortsatt lärande kan företaget snabbt maximera effekten.

“Man behöver både stärka grunden och lägga på de situationsanpassade kunskaperna för nya kanaler och situationer. Vilka behov och förutsättningar finns hos oss? Hur ska just vi göra? Ämnet förändringsledning har ökat ytterligare i popularitet under det senaste året, men fler efterfrågar även möjligheten att kunna gå direkt in på det praktiska kring exempelvis ledarskap i nya kanaler, som man med fördel kan göra i en utbildning som helt anpassas efter företaget” säger Patrick Costow.

Illustration med en missnöjd man som fått en liten bit av en tårta formad om en klocka.

Läs också: Ny undersökning: Varför har chefer så lite tid för upskill?

Ett ledarskapslyft för hela teamet

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation till ökad kompetens? Fyll i formuläret så hör vi av oss!
laptop_mote_1800
Företagsanpassad utbildning

Få hjälp att hitta rätt modell för din organisation!

Vill du diskutera dina chefers kompetens­utveckling med en expert? Kontakta oss så hjälper vi er att ta fram en utvecklings­plan som passar just din verksamhet!

Relaterade artiklar

Jan Carlzon
Ledarskap

Jan Carlzon om succéklassikern: ”Pyramiderna finns kvar”

I dagarna kommer uppföljaren till Jan Carlzons managementklassiker Riv Pyramiderna ut. Chef har tagit reda på hur den första boken står sig i dagens cheflandskap.
Framtidens hybridmöte kräver ny digital teknik
Annonssamarbete Chef + Office Management

Så tar du hybridmötet till nästa nivå

Mötestekniken på väg in i en ny och smartare era. Här får du veta mer om vad som krävs för att lyckas med framtidens digitala möten.