3 råd när medarbetarens inlägg gränsar till rasism

Chefs expert i arbetsrätt, Fredrik Dahl, ger råd för hur en chef ska agera när hen upptäcker att en medarbetare uttrycker sig olämpligt på nätet.

FRÅGA: Det har visat sig att en av mina medarbetare är en väldigt aktiv kommentator i diverse trådar på nätet där ämnen som flyktingar och integration diskuteras och flera av hans inlägg gränsar till ren rasism.

Nu är jag orolig att den ofördelaktiga uppfattning man får av honom ska spilla över på företaget eftersom han använder sitt eget namn och ibland bild som signatur. Han har aldrig nämnt oss och inläggen är gjorda utanför arbetstid. Vad ska jag göra?

/Oscar

Fredrik Dahl, arbetsrättsadvokat och delägare på Vinge, svarar:

Denna oro delar du med många arbetsgivare i dessa tider då det är så enkelt att uttrycka tankar och åsikter publikt och med stor spridning. Flera aspekter gör sig gällande i denna fråga.

Först och främst ska den lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare som varje anställd har uppmärksammas. Lojalitetsplikten innebär bland annat att den anställde ska sätta ditt intresse som arbetsgivare framför sitt eget. Och den anställde får inte agera på ett sådant sätt som skadar eller är ägnat att skada arbetsgivaren.

Du skriver att din medarbetare gjort inläggen utanför sin arbetstid. När det gäller den anställdes agerande på fritiden, och när det agerandet inte har något tydligt samband med anställningen eller arbetsgivarens verksamhet, är utgångspunkten att arbetstagaren är fri att göra vad han vill. Men i vissa fall kan de skyldigheter som följer med anställningen i större eller mindre utsträckning påverka möjligheterna för den anställde att agera på fritiden.

Det är bara i väldigt speciella situationer som det kan vara ett brott mot lojalitetsplikten att ha vissa åsikter. Arbetar man för ett politiskt parti kan det tänkas vara ett brott mot anställningsavtalet att offentligt göra gällande en åsikt som strider mot partiprogrammet. Det kan däremot vara ett brott mot lojalitetsplikten att vidta åtgärder med anledning av de här åsikterna – till exempel göra olämpliga uttalanden på nätet.

3 frågor att ställa dig själv:

1) Har medarbetarens agerande koppling till arbetsgivarens verksamhet? Om så är fallet ökar risken för att det kan skada arbetsgivaren.

2) Vilken befattning har medarbetaren? Om det är en ledande befattning kan beteendet anses allvarligare.

3) Kan arbetsgivaren, sett till ovanstående, vidta arbetsrättsliga åtgärder? Oftast är det bättre att tala med den anställde och göra klart att man är orolig för hur det kan påverka.

Vilka åtgärder arbetsgivaren kan vidta i sin tur beror på den koppling som de här uttalandena har till din verksamhet. Rasistiska eller främlingsfientliga uttalanden kan vara skadliga till exempel för en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom flyktingmottagande eller språkundervisning för nyanlända men kanske inte för en närbutik eller it-serviceverksamhet.

Vidare måste du beakta vilken befattning den anställde har: Är det en ledande befattningshavare som företräder arbetsgivaren kan uttalandena anses vara allvarligare medan det kan anses vara mindre allvarligt för en lägre befattningshavare.

I ett sådant fall som du beskriver, när det saknas koppling till din verksamhet, får man göra en avvägning av ditt intresse som arbetsgivare att skydda verksamheten och arbetstagarens intresse att ha en fri yttranderätt. Om den intresseavvägningen faller ut till din förmån kan även sådana här uttalanden vara ett brott mot lojalitetsplikten.

Är verksamheten kommunal eller statlig gäller delvis andra regler eftersom yttrandefrihet är grundlags-skyddad i Sverige.

Sammanfattningsvis är det svårt att arbetsrättsligt vidta åtgärder för att komma till rätta med problem av denna karaktär om det inte finns ett uppenbart samband mellan uttalandenas karaktär och arbetsgivarens verksamhet.

Därför är det oftast bättre att tala med den anställde och klargöra sin oro för dennes uttalanden på nätet och den koppling detta kan få och den skada som kan uppkomma för arbetsgivaren.   

Relaterade artiklar

fredrik-dahl-expert
Arbetsrätt

Berättade om graviditet – fick inte utlovat jobb

Stella blev lovad jobbet som produktchef – men när hon berättade att hon var gravid gick tjänsten till en manlig kollega. Solklart fall av diskriminering, visst? Arbetsrättsadvokaten reder ut begreppen.
Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, erbjuder sina medarbetare förmånscyklar. Foto: Nils Petter Nilsson
Annonssamarbete Chef + Bikelease

”Förmånscykel ger gladare medarbetare”

För två år sedan valde Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, att erbjuda alla medarbetare förmånscyklar. ”Det är ett prisvärt sätt att förbättra folkhälsan och få gladare medarbetare”, säger han. Från och med den första januari är det dessutom ännu billigare med förmånscykel.
anncharlotte-bretan-5
Arbetsrätt

Vad innebär de nya reglerna för lönekartläggning?

Inte lätt att hålla reda på alla nya måsten som chef. Här förklarar vår löneexpert de nya reglerna för lönekartläggning som börjar gälla från och med nästa år.
fredrik-dahl-expert
Arbetsmiljö

Kan jag kräva att få jobba hemma?

Chefen Eva-Lotta vill gärna jobba hemifrån. Medarbetarna säger ja men de högre cheferna säger nej. Hur mycket kan hon framhärda i sin önskan om distansarbete?
fredrik-dahl-expert
Arbetsrätt

”Får ledningen ge mig munkavle?”

Är det ok att beordra anställda att inte prata med media? Det undrar signaturen Peter. Arbetsrättsadvokat Fredrik Dahl ger svar.
fredrik-dahl-expert
Arbetsrätt

Kan jag säga upp vikarien som inte håller måttet?

Kan jag avsluta anställningen i förtid? Det undrar Dag, som befarar att han gjort en felrekrytering. Arbetsrättsadvokat Fredrik Dahl svarar.
Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?
fredrik-dahl-expert
Arbetsmiljö

Hur hanterar jag en medarbetare som är rasist?

Hur ska jag hantera min medarbetare som delar rasistiska sidor på sociala medier, undrar Chefs läsare. Arbetsrättsexpert Fredrik Dahl ger tips och råd.