Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

3 råd när medarbetarens inlägg gränsar till rasism

Chefs expert i arbetsrätt, Fredrik Dahl, ger råd för hur en chef ska agera när hen upptäcker att en medarbetare uttrycker sig olämpligt på nätet.

Arbetsrätt
Text: Redaktionen
Publicerad

FRÅGA: Det har visat sig att en av mina medarbetare är en väldigt aktiv kommentator i diverse trådar på nätet där ämnen som flyktingar och integration diskuteras och flera av hans inlägg gränsar till ren rasism.

Nu är jag orolig att den ofördelaktiga uppfattning man får av honom ska spilla över på företaget eftersom han använder sitt eget namn och ibland bild som signatur. Han har aldrig nämnt oss och inläggen är gjorda utanför arbetstid. Vad ska jag göra?

/Oscar

Fredrik Dahl, arbetsrättsadvokat och delägare på Vinge, svarar:

Denna oro delar du med många arbetsgivare i dessa tider då det är så enkelt att uttrycka tankar och åsikter publikt och med stor spridning. Flera aspekter gör sig gällande i denna fråga.

Först och främst ska den lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare som varje anställd har uppmärksammas. Lojalitetsplikten innebär bland annat att den anställde ska sätta ditt intresse som arbetsgivare framför sitt eget. Och den anställde får inte agera på ett sådant sätt som skadar eller är ägnat att skada arbetsgivaren.

Du skriver att din medarbetare gjort inläggen utanför sin arbetstid. När det gäller den anställdes agerande på fritiden, och när det agerandet inte har något tydligt samband med anställningen eller arbetsgivarens verksamhet, är utgångspunkten att arbetstagaren är fri att göra vad han vill. Men i vissa fall kan de skyldigheter som följer med anställningen i större eller mindre utsträckning påverka möjligheterna för den anställde att agera på fritiden.

Det är bara i väldigt speciella situationer som det kan vara ett brott mot lojalitetsplikten att ha vissa åsikter. Arbetar man för ett politiskt parti kan det tänkas vara ett brott mot anställningsavtalet att offentligt göra gällande en åsikt som strider mot partiprogrammet. Det kan däremot vara ett brott mot lojalitetsplikten att vidta åtgärder med anledning av de här åsikterna – till exempel göra olämpliga uttalanden på nätet.

3 frågor att ställa dig själv:

1) Har medarbetarens agerande koppling till arbetsgivarens verksamhet? Om så är fallet ökar risken för att det kan skada arbetsgivaren.

2) Vilken befattning har medarbetaren? Om det är en ledande befattning kan beteendet anses allvarligare.

3) Kan arbetsgivaren, sett till ovanstående, vidta arbetsrättsliga åtgärder? Oftast är det bättre att tala med den anställde och göra klart att man är orolig för hur det kan påverka.

Vilka åtgärder arbetsgivaren kan vidta i sin tur beror på den koppling som de här uttalandena har till din verksamhet. Rasistiska eller främlingsfientliga uttalanden kan vara skadliga till exempel för en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom flyktingmottagande eller språkundervisning för nyanlända men kanske inte för en närbutik eller it-serviceverksamhet.

Vidare måste du beakta vilken befattning den anställde har: Är det en ledande befattningshavare som företräder arbetsgivaren kan uttalandena anses vara allvarligare medan det kan anses vara mindre allvarligt för en lägre befattningshavare.

I ett sådant fall som du beskriver, när det saknas koppling till din verksamhet, får man göra en avvägning av ditt intresse som arbetsgivare att skydda verksamheten och arbetstagarens intresse att ha en fri yttranderätt. Om den intresseavvägningen faller ut till din förmån kan även sådana här uttalanden vara ett brott mot lojalitetsplikten.

Är verksamheten kommunal eller statlig gäller delvis andra regler eftersom yttrandefrihet är grundlags-skyddad i Sverige.

Sammanfattningsvis är det svårt att arbetsrättsligt vidta åtgärder för att komma till rätta med problem av denna karaktär om det inte finns ett uppenbart samband mellan uttalandenas karaktär och arbetsgivarens verksamhet.

Därför är det oftast bättre att tala med den anställde och klargöra sin oro för dennes uttalanden på nätet och den koppling detta kan få och den skada som kan uppkomma för arbetsgivaren.   

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden