Person med laptop framför sig. Hon gömmer huvudet i händerna av stress

12 konkreta råd – som tar udden av stressen vid distansjobb

Hur ska du som chef kunna skydda dina medarbetare och fånga upp tidiga tecken på stress när du främst möter dem genom en datorskärm? Här är 12 konkreta tips – baserade på forskning.

Våga vara personlig, ställ konkreta frågor, dela upp och delegera ledarskapet i mindre grupper. Det är några konkreta råd från forskarna om hur du som chef kan minska medarbetarnas stress vid distansjobb.

Att leda på distans är svårt, men en dansk studie, omskriven i Sunt Arbetsliv, ger osedvanligt bra guidning. Och tillsammans med Partsrådets direktiv för ett hållbart arbetsliv, skrivna av organisationskonsulten Sofia Karlsson och forskaren Caroline Lornudd, ger de ett konkret batteri av åtgärder för hur du leder dina distansmedarbetare till en trygg och mindre stressfull arbetstillvaro på distans.   

 • Avsätt tid för sociala kontakter, våga vara personlig och se till att prata om annat än arbete.
 • Ha utvecklingssamtal oftare.
 • Se till att skapa dialog och delaktighet, se verkligen till att medarbetaren får komma till tals.
 • Lyssna noga.
 • Ha tät uppföljning och återkoppling.
 • Ställ konkreta frågor, istället för mer allmänna om hur medarbetarna mår. Fråga till exempel: Hur är det för dig att jobba hemma? Kan du sätta gränser mellan arbete och fritid? Kommer du ut och rör på dig?
 • Försök få medarbetarna att samarbeta sinsemellan, så att de inte sitter ensamma med sina uppdrag. Koppla ihop dem med någon annan om så bara för att kunna fråga saker.
 • När medarbetare ber om hjälp, se till att hjälpa till utan fördröjning.
 • Ha en tydlig struktur: meningsfulla mål som delas upp i konkreta delmål samt ett tydliggörande av hur det man gör bidrar till en helhet.
 • Dela stora arbetsgrupper i mindre, och delegera ledarskapet. Det skapar trygghet och medarbetare vågar prata på ett annat sätt. Låt också en eller två personer göra dragningar inför sin grupp istället för att du gör det.
 • Låt arbetsledarna i respektive grupp mötas separat digitalt någon gång i veckan för att stämma av och stötta varandra, tillsammans med sin chef.
 • Skapa en virtuell yta för samarbete och kunskapsdelning. Ett ställe att mötas på.

De förmågor som efterfrågades hos en ledare på distans var i den danska studien: 1) att vara en god lyssnare och visa intresse, 2) att kunna känna av om något uppdrag eller någon arbetsuppgift går åt fel håll, 3) att ge medarbetarna handlingsfrihet samt 4) att visa att man förstår och bekräftar den anställdes arbetssituation.

I motsats till tidigare studier om hur man motiverar tjänstemän visar den danska studien lite överraskande att bästa sättet att hålla motivationen uppe hos medarbetarna är att fokusera på basala behov som arbetsförhållanden och tillhörighet.

tommakontor

Läs också: Storföretagen förlänger hemma-arbetet

prenumerera-chef-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

chefersohalsa1800
Hälsa

Forskning ska kartlägga chefers skenande ohälsa

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Men varför, och vad kan göras för att vända utvecklingen? Ett nytt forskningsprojekt ska gå till botten med frågan genom att undersöka chefers arbetsmiljö inom Helsingborgs stad.
Se webbinariet Chef Live i efterhand, med Apoteket, Handelshögskolan och Stora Enso.
46:07
Annonssamarbete Chef + Handelshögskolan i Stockholm

Lär dig om ledarskapet som ökar innovation och lönsamhet

Video:

Svenska storbolag och forskare är överens: Det här är ledarskapet som bygger lönsamma affärer. Se webbinariet Chef Live där du lär dig om ansvarsfullt ledarskap av Stora Ensos vd Per Lagervall, Apotekets Magnus Frisk och forskare på Handelshögskolan.

Collage av hälsotrender
Hälsa

7 hälsotrender du inte får missa i vår

Trenden för 2021 rör sig allt mer från prestation till helhetstänk. Det är mindre lycra och mer teknik. Mer skog än tidtagning. Och allt mer tar plats på arbetstid.
Serena Williams
Hälsa

Planera tiden – som Serena Williams

Du kan inte klå tennisstjärnan – och investeraren – Serena Williams hastighet på hennes serv, men du kan ta upp kampen om tiden med samma app som hon.
Målarfärger
Hälsa

Tänk fritt – och väx som chef

Din villighet att lära nytt avgör kvaliteten på dina idéer. Och kreativa idéer har för dig som chef kanske aldrig varit viktigare än nu.
Person i hoodie med ryggen mot kameran
Hälsa

Deprimerade medarbetare gör manliga chefen osäker

Stigmatiseringen av psykisk ohälsa riskerar att underblåsas av manliga chefer, visar en ny studie. Men både manliga och kvinnliga chefer tycker det är stressande med medarbetare som lider av depression.
Kavla upp ärmarna. Här är trenderna som chefer och arbetsgivare behöver hantera framöver, enligt hr-experterna på Simployer.
Annonssamarbete Chef + Simployer

5 stora skiften för chefer – förbered dig så här

Pandemin har förändrat våra arbetsplatser och rivstartat allt från ny lagstiftning till digitalisering. Nu måste chefer och arbetsgivare hänga med i allt det nya.  Hr-experterna på Simployer framtidsspanar – och ger dig möjlighet att ligga steget före.
Dator med hjärtan och brevo-rop flygande
Hälsa

Hälsoutmaningens sista vecka: ”Peppgrupperna veckans bästa möte”

När Hälsoutmaningen går in i sin sista vecka uppenbarar sig en oväntad effekt bortom de 10 000 stegen: att prata med kollegorna i peppgrupperna har blivit en av veckans bästa stunder.