Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

12 konkreta råd till chefen – så motverkar du stress vid distansjobb

Hur ska du som chef kunna skydda dina medarbetare och fånga upp tidiga tecken på stress när du främst möter dem genom en datorskärm? Här är 12 konkreta tips – baserade på forskning.

Hälsa
Publicerad
Person med laptop framför sig. Hon gömmer huvudet i händerna av stress

Våga vara personlig, ställ konkreta frågor, dela upp och delegera ledarskapet i mindre grupper. Det är några konkreta råd från forskarna om hur du som chef kan minska medarbetarnas stress vid distansjobb.

Att leda på distans är svårt, men en dansk studie, omskriven i Sunt Arbetsliv, ger osedvanligt bra guidning. Och tillsammans med Partsrådets direktiv för ett hållbart arbetsliv, skrivna av organisationskonsulten Sofia Karlsson och forskaren Caroline Lornudd, ger de ett konkret batteri av åtgärder för hur du leder dina distansmedarbetare till en trygg och mindre stressfull arbetstillvaro på distans.   

12 tips – så gör du

1. Avsätt tid för sociala kontakter, våga vara personlig och se till att prata om annat än arbete.

2. Ha utvecklingssamtal oftare.

3. Se till att skapa dialog och delaktighet, se verkligen till att medarbetaren får komma till tals.

4. Lyssna noga.

5. Ha tät uppföljning och återkoppling.

6. Ställ konkreta frågor, istället för mer allmänna om hur medarbetarna mår. Fråga till exempel: Hur är det för dig att jobba hemma? Kan du sätta gränser mellan arbete och fritid? Kommer du ut och rör på dig?

7. Försök få medarbetarna att samarbeta sinsemellan, så att de inte sitter ensamma med sina uppdrag. Koppla ihop dem med någon annan om så bara för att kunna fråga saker.

8. När medarbetare ber om hjälp, se till att hjälpa till utan fördröjning.

9. Ha en tydlig struktur: meningsfulla mål som delas upp i konkreta delmål samt ett tydliggörande av hur det man gör bidrar till en helhet.

10. Dela stora arbetsgrupper i mindre, och delegera ledarskapet. Det skapar trygghet och medarbetare vågar prata på ett annat sätt. Låt också en eller två personer göra dragningar inför sin grupp istället för att du gör det.

11. Låt arbetsledarna i respektive grupp mötas separat digitalt någon gång i veckan för att stämma av och stötta varandra, tillsammans med sin chef.

12. Skapa en virtuell yta för samarbete och kunskapsdelning. Ett ställe att mötas på.

4 förmågor som efterfrågades hos en ledare på distans

  1. Att vara en god lyssnare och visa intresse.
  2. Att kunna känna av om något uppdrag eller någon arbetsuppgift går åt fel håll.
  3. Att ge medarbetarna handlingsfrihet.
  4. Att visa att man förstår och bekräftar den anställdes arbetssituation.

I motsats till tidigare studier om hur man motiverar tjänstemän visar den danska studien lite överraskande att bästa sättet att hålla motivationen uppe hos medarbetarna är att fokusera på basala behov som arbetsförhållanden och tillhörighet.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden