stresspadistans1800
Illustration: Anna Harvard

12 konkreta råd – som tar udden av stressen vid distansjobb

Hur ska du som chef kunna skydda dina medarbetare och fånga upp tidiga tecken på stress när du främst möter dem genom en datorskärm? Här är 12 konkreta tips – baserade på forskning.

Våga vara personlig, ställ konkreta frågor, dela upp och delegera ledarskapet i mindre grupper. Det är några konkreta råd från forskarna om hur du som chef kan minska medarbetarnas stress vid distansjobb.

Att leda på distans är svårt, men en dansk studie, omskriven i Sunt Arbetsliv, ger osedvanligt bra guidning. Och tillsammans med Partsrådets direktiv för ett hållbart arbetsliv, skrivna av organisationskonsulten Sofia Karlsson och forskaren Caroline Lornudd, ger de ett konkret batteri av åtgärder för hur du leder dina distansmedarbetare till en trygg och mindre stressfull arbetstillvaro på distans.   

 • Avsätt tid för sociala kontakter, våga vara personlig, se till att prata om annat än arbete.
 • Ha utvecklingssamtal oftare.
 • Se till att skapa dialog och delaktighet, se verkligen till att medarbetaren får komma till tals.
 • Lyssna noga.
 • Ha tät uppföljning och återkoppling.
 • Ställ konkreta frågor, istället för mer allmänna om hur medarbetarna mår. Fråga till exempel: Hur är det för dig att jobba hemma? Kan du sätta gränser mellan arbete och fritid? Kommer du ut och rör på dig?
 • Försök få medarbetarna att samarbeta sinsemellan. Så att de inte sitter ensamma med sina uppdrag. Koppla ihop dem med någon annan om så bara för att kunna fråga saker.
 • När medarbetare ber om hjälp, se till att hjälpa till utan fördröjning.
 • Ha en tydlig struktur, men meningsfulla mål som delas upp i konkreta delmål samt ett tydliggörande av hur det man gör bidrar till en helhet.
 • Dela stora arbetsgrupper i mindre, och delegera ledarskapet. Det skapar trygghet och medarbetare vågar prata på ett annat sätt. Låt också en eller två personer göra dragningar inför sin grupp istället för att du gör det.
 • Låt arbetsledarna i respektive grupp mötas separat digitalt någon gång i veckan för att stämma av och stötta varandra, tillsammans med sin chef.
 • Skapa en virtuell yta för samarbete och kunskapsdelning. Ett ställe att mötas på.

De förmågor som efterfrågades hos en ledare på distans var i den danska studien: Att vara en god lyssnare och visa intresse, att kunna känna av om något uppdrag eller någon arbetsuppgift går åt fel håll, att ge medarbetarna handlingsfrihet samt att visa att man förstår och bekräftar den anställdes arbetssituation.

I motsats till tidigare studier om hur man motiverar tjänstemän visar den danska studien lite överraskande att bästa sättet att hålla motivationen uppe hos medarbetarna är att fokusera på basala behov som arbetsförhållanden och tillhörighet.

Inre utveckling kan vässa affärssinnet, visar forskning. Illustration: Øivind Hovlan

Läs också: Bättre business med andlig utveckling

chef_1800x1013
Prenumerera på Chef

Gott ledarskap gör skillnad i osäkra tider

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd, handledning och hjälp med tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

medarbetareisorg1800
Hälsa

Så stöttar du medarbetare i sorg under corona

När stigande dödssiffror rapporteras dagligen tvingas vi konfronteras med döden. Många har förlorat vänner, anhöriga eller kollegor, och du som chef kan behöva hantera svåra frågor framöver.
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
Grafik och illustration: Anna Harvard
Hälsa

Corona – chefens nya mardröm

En majoritet av cheferna sov för lite redan före coronapandemin. Nu uppger mer än en tredjedel att krisen fått dem att sova ännu sämre.
Nu är Jia-Chwen Wu kvitt sina svåra sömnproblem. Foto: Theresia Köhlin
Hälsa

Sömnbristen gav henne hallucinationer

Man kan inte ha en chef som är slutkörd och bara “hattar omkring”. Det menar Jia-Chwen Wu, som länge brottades med svåra sömnproblem och nu är extra vaksam på hur hennes team mår.
Inre utveckling kan vässa affärssinnet, visar forskning. Illustration: Øivind Hovlan
Hälsa

Bättre business med andlig utveckling

Personlig utveckling står inte i konflikt med framgångsrikt företagande. Det har Lasse Lychnell konstaterat i sin forskning på Handelshögskolan. Nu visar han vilka förmågor som förädlas och att mindfulness gör att cheferna kan känna större helhet i livet. 
Ett barn i röd tröja som läser en bok
Hälsa

Forskning: Läs en god bok – och må bättre

Att läsa en god bok är inte bara en skön verklighetsflykt utan har även visat sig vara bra för din psykiska hälsa. Läsning som medicin, så kallad biblioterapi, kan lindra oro och ångest.
Ibland är det systemen, inte ledarskapet, som orsakar frustration på jobbet.
Annonssamarbete Chef + Sopra Steria

IT-system dold orsak till ledarskapsproblem

Dålig effektivitet och irritation i ditt team beror inte alltid på brister i ledarskapet. Leta efter lösningar på rätt ställe. ”Det är alldeles för vanligt med IT-system som stoppar oss, snarare än stöttar”, säger Christer Söderholm på Sopra Steria.
Person som står framför sjö och skog
Hälsa

14 sätt att återhämta dig – i kristider

Just nu är det viktigt att ta hand om sig lite extra, inte minst för chefer och ledare. Återhämtning är en förutsättning för att orka i längden. Ny forskning visar dessutom att det går lika bra att återhämta sig på jobbet som utanför arbetstid.