”Vi är i osynk med vår utveckling på företaget”

Chefs expert i digitalisering och förändring är Carin Forsling. En digital strateg på Boston Consulting Group som aldrig missar affärerna och ledarskapet i förändringsarbetet.

Olika delar av vår verksamhet har kommit olika långt. Hur synkar jag så att det blir jämnt?

Svar: Varför har dom här delarna kommit olika långt undrar jag? Är er strategi otydlig? Det riskerar att olika delar av organisationen sätter sin egen ambitionsnivå och takt? Då behöver ni ta ett omtag av strategin för att bli tydligare i förväntningarna.

Kan det finnas andra problem bakom?

Svar: Har ni för få personer som faktiskt har förmåga att realisera strategin? Då är mitt tips att se över hur ni på kort sikt och lång sikt kan stärka upp det här. Kanske kan ni rekrytera nyckelkompetenser, kanske kan ni rotera vissa högpresterande individer så att det här drivet och kompetensen kommer en större del av företaget till nytta.

Ska vi ta lärdom av den del som kommit långt?

Svar: Om förändringsarbetet drivs smartare i någon del av organisationen ska ni identifiera dom goda exemplen. Och se till att skala upp dem på ett sätt som kan gynna resten av verksamheten.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden