Vem vinner presidentduellen?

Verksamhetsutveckling
Publicerad

Vem tror du vinner valet?


Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet:

”Jag hoppas och tror att Obama vinner. Men jag är mindre säker nu efter att ha varit en tid i USA och följt kampanjen.

Romney har betydligt mer resurser och dem satsar han i nyckelstaterna. Det kan bli så att Obama får flest röster men att Romney ändå vinner valet.

Romneys relativt moderata linje appellerar till många mittenväljare men de som föredragit en mer konservativ kandidat röstar nog på Romney för att få bort Obama.”

Martin Gelin, journalist och författare, aktuell med boken Den amerikanska högern:
”I nuläget leder Obama i opinions­mätningarna, men Romney har ett stort övertag när det gäller kampanjkassan.

Obama är mer populär personligt, men ekonomin och arbetslösheten drar ner hans vinstchanser. Romney har problem med att han anses sakna förståelse för den amerikanska medelklassens bekymmer. Valet blir jämnt.”

Ingalill Holmberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm:
”Den som har en beskrivning av verkligheten som lockar flest anhängare vinner valet. Sedan handlar det om att nå ut med den till så många som möjligt.

Obama visade ju i förra valet att han var skicklig på att hantera sociala medier. Romney har visserligen en stark kampanjkassa men behöver även ta ett grepp om sociala medier.”

 

Vilka ledaregenskaper har varit mest fram­trädande under valkampanjen?

Tommy Möller: ”Obamas ledarskap har satts på hårda prov och på det hela taget har han lyckats väl. Men den blockering som finns mellan presidenten och kongressen har kastat en skugga över hans ledarskap, vilket är orättvist eftersom Obama försökt hitta kompromisser. Stödet bland de egna sviktar dock.

Många av hans starkaste anhängare är besvikna över den utrikespolitik han fört.”

Martin Gelin: ”Obamas kampanj är uppbyggd efter Silicon Valleys start up-modell. En snabbt växande organisation, med väldigt många unga kreativa personer.

Själv premierar Obama lojalitet och har en liten krets av nära medarbetare, med få läckor, och hård budskapsdisciplin. Romney framställer sig mer som en pragmatisk fixare, som en managementkonsult skolad på Wall Street.”

Ingalill Holmberg: ”Obama är en otroligt skicklig talare och har helt uppenbart förmågan att väva ihop och framföra berättel­ser som fångar människors uppmärksamhet. Han har haft vissa svårig­heter att hitta balansen mellan framtidsfrågorna och sin realpolitik.

Romney bygger sin berättelse på att han är bättre skickad att hantera ekonomin. Han framställer sig som pragmatikern som kan lösa problem.”

 

Vem av kandida­terna skulle bli mest framgångsrik i svensk politik?

Tommy Möller: ”Obama skulle av politiska skäl vara betydligt mer framgångsrik i svensk politik.”

Martin Gelin: ”Obama står nog närmare båda blocken i Sverige, med en generellt socialliberal politik, medan Romney skulle attrahera ett mindre antal kristdemokrater och nyliberaler.”

Ingalill Holmberg: ”Obama fångar utan tvekan våra ideal om jämställdhet och jämlikhet, medan Romney tilltalar det pragmatiska förhållningssättet, det vill säga att lösa problem utan alltför stora åthävor. Så det finns grogrund för båda.”

 

Vad kan svenska politiker lära sig av Obama och Romney?

Tommy Möller: ”Svenska politiker kan naturligtvis lära sig en hel del av amerikanska kolleger, framför allt när det gäller retorik. Samtidigt måste man förstå att det inte går att hålla den typen av tal som Obama gör i Sverige.

Vi har en annan politisk kultur, med mer nedtonade politiker som inte spelar på känslor i onödan.”

Martin Gelin:
”Hur man skapar berättelser som berör väljarna, hur man gör känslo­mässiga argument för komplicerad ekonomisk policy, tilltron till gräsrötter och aktivister som står utanför partiorganisationerna och mobiliseras främst genom den digitala kampanjen.”

Ingalill Holmberg: ”Att skapa lite större berättelser som sätter in politiken i ett sammanhang. De är också skickliga på att lyfta fram det personliga engagemanget. De visar att de är där för att göra skillnad.”

 

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden