Värk i nacke, rygg och axlar ökar lavinartat för hemarbetarna

46 procent av hemarbetarna har fått mer ergonomiska problem sedan de började arbeta på distans. De tycker att chefer borde uppmuntra till fler raster, underlätta fysisk aktivitet och skapa en bättre fysisk arbetsmiljö. Det visar en ny undersökning.

Hälsa
Publicerad
Collage av person med värk i axlarna/sms om träningsuppmaning från chefen

Under coronapandemin har en stor del svenskar tvingats till hemarbete i långt större utsträckning än tidigare. Det ställer stora krav på chefernas hälsoengagemang, visar en ny undersökning från Sifo och WW ViktVäktarna.

Mer än var tredje svarande, 36 procent, önskar mer hälsostöd från arbetsgivaren. Det som framför allt önskas är uppmuntran till sundare arbetstider och att ta fler raster samt förbättring i den fysiska arbetsmiljön och inspiration till mer fysisk aktivitet. Det är främst kvinnor som vill ha hjälp att röra på sig mer: 27 procent av kvinnorna jämfört med 20 procent av männen har framfört önskemålet.

Rejält ökade problem med värk
Hela 46 procent har svarat att de fått mer ergonomiska problem sedan hemarbetet började. Rygg, nacke och axlar är mest drabbade. Nära var fjärde är ganska eller mycket oroliga för att värken ska bli värre vid fortsatt hemarbete.

En av fem upplever mer stress – men en av tre har blivit mindre stressade
Distansarbetet har även påverkat hemarbetarnas stressnivåer. Fler än en av fem (22 procent) uppger att de känner sig mer stressade nu än innan pandemin. Samtidigt svarar en av tre (33 procent) att de upplever mindre stress när de får arbeta på distans.     

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden