”Varför syns inte personalansvar i min lön?”

Chefs expert i lönesättning AnnCharlotte Bretan svara på frågan: Varför syns inte personalansvar i min lön?

Varför syns inte ökat personalansvar i min lön?

Svar: Normalt sett finns det tre delar i chefslönen. Det är verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar. Sämst betalt får den delen med personalansvar.

Är inte det lite konstigt?

Svar: Jo, det är lite märkligt eftersom personalansvaret är det ansvaret som är tyngst med tanke på all arbetsrätt, alla lagar och regler som du måste följa. När det kommer till antalet direktrapporterande medarbetare ser vi dessutom att det skiljer väldigt lite i lön för den chef som har många och den chef som har

Vilket chefskliv syns mest i lönen?

Svar: Det är verksamhetsansvar som ger upphov till den största löneskillnaden. Här är det inte ovanligt med löner som är dubbelt så höga på högre nivåer än lägre. Även chefer med eller utan budgetansvar ger en bättre lönestegring än personalansvaret, där kan det skilja på mellan 20 till 25 procent.