Vårda din viktigaste resurs – ditt fokus

Det är inte du eller din dåliga självdisciplin som gör att du inte alltid lyckas med det du tänkt göra. Det är dina strategier och din miljö som behöver förändras. Lär dig att tänka och agera för att skapa en ostörd bubbla för fokuserat arbete.

I nya boken Ostörd – Principer för en skärpt arbetsdag visar forskaren Gisela Bäcklander hur du kan göra. Hon har forskat på självledarskap och anser att det inte hjälper att förändra oss själva och skärpa till oss när vi inte kan fokusera eller får saker gjorda. Det är smartare att ha olika strategier som minskar belastningen för dina kognitiva resurser och ditt arbetsminne. Ledarcoachen Maria Gerlofson sammanfattar Ostörd i senaste Chefboken.

Chefboken
Text: Maria Gerlofson
Publicerad

Varför ska jag läsa boken?

Om du är en av alla som behöver lista ut själv vad som är det viktigaste du ska göra på ditt jobb, hur och när du ska göra det, behöver du hjälp att prioritera och fokusera. Vi lägger en stor del av vår arbetstid på sådant som vi inte själva anser är vårt ”riktiga” jobb. Då är det bra att ha strategier för att kunna jobba fokuserat med dina mentalt krävande uppgifter.

Hur kan jag ha nytta av boken?

Uppmärksamhet och tid är en bristvara för de flesta. I boken får du dels veta hur hjärnan fungerar, dels får du verktyg och tips för att använda den kunskapen smart.

Vad gillade du med boken?

Jag tycker om hennes mänskliga förhållningssätt. Att jobba med självkontroll och disciplin är ingen smart väg att gå. Det hjälper sällan och det kan skapa missnöje med en själv som spiller över på ens produktivitet. Författaren fokuserar på konkreta tips som jag själv använt själv direkt.

Vilka tips har du använt?

Jag har blivit ännu bättre på en förbereda komplexa arbetsuppgifter genom att dela upp dem i mindre delar så hjärnan lättare får en överblick. Jag har också börjat skriva ner efter varje arbetspass vad det är jag ska börja med direkt efter pausen. På så sätt behöver jag inte använda min mentala kraft till att fundera över vad jag höll på med och vad jag ska börja med. Det är bara att starta.

Vad reagerade du på i boken?

Att hon var väldigt tydlig med att de flesta arbeten inte har en miljö som stöttar våra exekutiva förmågor. Det är sällan tyst eller lugnt och på många ställen är den sociala och kreativa interaktionen viktigare än fokuserat arbete. Vi störs ständigt av externa impulser i form av ljud, andra kollegor, mail och sms. I hennes sätt att beskriva självledarskap märks det att författaren är arbetslivsforskare.

Hon betonar också psykologisk trygghet som ett sätt att främja självledarskap. Om ett team inte är trygga med varandra går mycket mental kraft åt till att tänka på relationerna i gruppen. Den kraften kan läggas på mer produktiva saker i ett tryggt team.

Hur kan jag som chef använda boken?

Du kan läsa den för att få egna tips och verktyg för att skärpa ditt sinne. Framförallt kan du läsa den för att forma arbetsdagarna och miljön på ett sätt som stärker de exekutiva förmågorna hos dina medarbetare. Då blir de mer produktiva och risken för stressrelaterade besvär minskar. Uppgifter som kräver koncentration bör exempelvis göras på förmiddagen. Därför är det smartast att ha alla möten och administration senare på dagen, i varje fall om ditt jobb kräver koncentration.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden