ledsen

Var fjärde chef känner psykiskt obehag – inför sitt jobb

Främst unga chefer har det tufft i arbetslivet, visar en ny undersökning.

En oroväckande trend dök upp när Svenskt Kvalitetsindex ställde frågor till 10 000 personer om deras arbetsliv. Hela 27 procent av cheferna svarade att de kände ett psykiskt obehag att gå till jobbet – vilket är en fördubbling sedan 2015.

”Det oroväckande att det är så många chefer som på grund av arbetet känner psykiskt obehag att gå till jobbet. De har ju dessutom en arbetsmiljöuppgift att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet”, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

medkansla

Läs också: Studie: Medkänsla dödar stress – och utbrändhet

Studien förstärker den bild som Chef presenterade nyligen. En undersökning tidningen gjorde visade att 7 av 10 chefer mår så dåligt att det går ut över deras jobb.

En annan oroväckande trend är att många unga chefer har svårt att finna ett syfte med sitt jobb. Hela 18 procent svarade i Svenskt kvalitetsindex undersökning att de inte har ett meningsfullt arbete. Bland chefer i åldern 55 år och uppåt var den siffran endast 4 procent.

Det tror man beror på att äldre chefer ofta känner sig mer trygga i sin yrkesroll och att äldre chefers åsikter ofta väger tyngre i jobbsammanhang.

vanligtpajobbet

Läs också: Stressforskaren: Vänlighet på jobbet minskar stress

Relaterade artiklar

stress-13
Arbetsmiljö

4 åtgärder: När chefen tar ut sin stress på medarbetarna

I en ansträngd arbetssituation är risken stor att chefens stress spiller över på medarbetarna. Men det går att undvika genom ett par åtgärder.
Annonssamarbete Chef + &frankly

”Chefer – se upp med de oskrivna reglerna”

Tuffa tider flyttar chefers fokus mot prestation och leverans. Företagskulturen kan hamna i skymundan.
”Tappa inte bort kulturbyggandet”, varnar hr-experten Lilian Ekelin på &frankly.

sakerhet12
Arbetsmiljö

Forskare: Bra ledare – minskar risken för olyckor på jobbet

Det går inte underskatta vikten av bra ledarskap på en arbetsplats.
mardaligt
Arbetsmiljö

Konflikt på jobbet: "Då ska chefen agera"

Tjafs, oenigheter och konflikter är vanliga i yrkeslivet. Som chef kan det vara svårt att veta när det är dags att “lägga sig i”. Ibland är det dock din skyldighet att agera.
skumpa
Arbetsmiljö

Hur förbjuder jag alkohol på jobbfester?

Chefen Elina vill få till helt nyktra jobbfester. Hur ska hon ändra alkoholpolicyn utan att framstå som snål?