sjuka

Studie: Vabba ofta – och din chefskarriär kan gå i stöpet

Om du vabbar ofta kan hela din karriär drabbas hårt, visar en rapport från Saco.

Det är Saco som kartlagt personer som är högskoleutbildade mellan åren 2004 och 2013. När man tittar närmare på gruppen visar det sig att vabba (vård av sjukt barn) kan vara förödande för din karriär. Akademiker som under tidsperioden hade vabbat i över 100 dagar hade 30 procent lägre chans att landa ett chefsjobb i jämförelse med de som inte vabbade.

Enligt rapporten visar också att det skiljer sig vilka chefsjobb män och kvinnor får. Det är betydligt vanligare att jobba som vd, driftchef, IT-chef bland männen medan fler kvinnor jobbar som personalchef och inom offentlig sektor.

Det här förklaras med att jobb som innebär mycket resor och övertid väljs bort av kvinnor, skriver DN.

”Manliga akademiker har fortfarande 16 procents högre chans än kvinnorna att bli chefer, trots att kvinnorna i många fall har bättre studieresultat”, säger Göran Arrius, ordförande i Saco till tidningen.

Samtidigt visar en undersökning Ledarna gjort att 3 av 10 manliga chefer inte tar ut så mycket föräldraledighet som de vill. Endast 15 procent tar ut minst sju månader – medan motsvarande siffra bland kvinnor är 90 procent.

Läs också: Här är 10 egenskaper hos chefer som är hetast just nu