”Går det att undvika turordningsregler?”

Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl svarar på frågan: Går det att undvika turordningsregler vid uppsägning?

Hur undviker jag turordningsreglerna?

Fredrik Dahl: Grundregeln är att de arbetstagare som har kortast anställningstid sägs upp vid en arbetsbrist.

Men om de som arbetat länge inte har kompetens?

Fredrik Dahl: För att en arbetstagare med längre anställningstid ska få behålla sin anställning krävs att han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för någon av de befattningar som innehas av arbetstagare med kortare anställningstid. I annat fall kan en arbetstagare med kortare anställningstid, som har de kvalifikationer som krävs, i stället få behålla sin anställning. En arbetsgivare kan alltså följa turordningsreglerna även om det innebär att personer med längre anställningstid sägs upp.

Hur ska jag formulera mina krav på de berörda tjänsterna?

Fredrik Dahl: Vilken kompetens som anses nödvändig för respektive befattning avgör arbetsgivaren ensidigt, men det är viktigt att objektivt kunna motivera vilka krav som ställs på befattningen – de måste vara nödvändiga för arbetsuppgifterna.

Ge mig ett tips som många glömmer!

Fredrik Dahl: Om ni säger upp en arbetstagare för att han eller hon inte har tillräckliga kvalifikationer trots att det finns medarbetare med kortare anställningstid, är det bra att vara tydlig med att uppsägningen beror på att arbetstagaren saknar just den nödvändiga kompetensen. Det är dessutom mycket vanligt att man träffar en överenskommelse om anställningens upphörande i dessa situationer – det är få medarbetare som vill knuffa ut kollegor. Någon form av extra förmån vid anställningens upphörande måste då arbetsgivaren vara beredd att erbjuda.